Z BB na UJ – edycja druga

Na zdjęciu ubiegłoroczni stypendyści Hanna Kania, Karolina Mikulska oraz Leon Romek Ubiegłoroczni stypendyści Hanna Kania, Karolina Mikulska oraz Leon Romek, fot. materiały fundacji

W trakcie organizowania drugiej edycji stypendiów jest fundacja Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński. Fundacja pomaga zdolnym uczniom z miasta i okolic, chcącym studiować w Krakowie. W ubiegłym roku udało się jej ufundować trzy całoroczne, comiesięczne stypendia. W tym roku założyciele fundacji chcieliby co najmniej powtórzyć ten sukces, a najlepiej zwiększyć zakres pomocy.

Fundacja pomaga uczniom, którzy wyróżniają się wynikami w nauce, ale których sytuacja materialna jest na tyle trudna, że nie mogą sobie pozwolić na decyzję o podjęciu nauki poza miejscem zamieszkania lub byłoby to dla nich nadmiernie kłopotliwe. W roku akademickim 2021/22 udało się ustanowić trzy stypendia, które są wypłacane comiesięcznie. Założyciele fundacji mają nadzieję, że w tym roku uda się poszerzyć zakres wsparcia, na co jednak niezbędne jest zebranie większych funduszy.

Fundacja opiera się wyłącznie na darowiznach podmiotów prywatnych, przy czym w tym roku – korzystając z rozwiązań wprowadzonych poprzez Polski Ład – szczególnie interesującym rozwiązaniem jest dofinansowanie fundacji w ramach tzw. ulgi sponsoringowej - ulgi CSR. Ulga sponsoringowa pozwala na dodatkowe korzyści fiskalne, albowiem dzięki jej zastosowaniu przedsiębiorca rozlicza w podatku dochodowym 150 procent poniesionego kosztu, dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Przykładowo, jeśli ktoś chciałby wesprzeć fundację kwotą 10.000 złotych, to fundacja wystawi mu fakturę na tę kwotę, którą od razu można ująć w bieżących kosztach CIT/PIT. Takie działanie, co do zasady, nie jest możliwe przy zwykłej darowiźnie.

To jednak nie koniec, bo przy zeznaniu rocznym można rozliczyć 50 procent wartości dofinansowania, a więc w podanym przykładzie 5.000 złotych. Razem więc można ująć w kosztach 15.000 złotych, choć odbywa się to w pewien sposób dwustopniowo.

Fundacja Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński jest jedną z nielicznych fundacji, która legitymuje się zezwoleniem ministra na stosowanie tej ulgi w ramach ulgi sponsoringowej na działalność stypendialną.

Więcej informacji pod adresem mailowym grzegorz@pacek.name, profilu https://www.facebook.com/zBBnaUJ lub stronie http://zbbnauj.pl/.

O uldze sponsoringowej można przeczytać w szczególności na stronie https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/repatriacja-kapitalu-polskilad/ulga-na-csr-polski-lad/.

oprac. ek