Totalitaryzm jest wszechobecny

Na zdjęciu stojący ludzie fot. organizator

W dniach 1-3 października na kampusie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz on-line odbywała się międzynarodowa konferencja Totalitaryzm w literaturze i filmie. 

Inicjatorami wydarzenia byli dr hab. Janina Falkowska z WSEH oraz prof. Lenuta Giukin z nowojorskiej uczelni SUNY Oswego.

Podczas konferencji można było usłyszeć wystąpienia prelegentów z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Iranu, Izraela, Indii, Hiszpanii, Portugalii, Algierii, Egiptu i Wielkiej Brytanii. Dla odbiorców z Polski szczególnie interesujące były wystąpienia prof. Jadwigi Stawnickiej pt. Przestępstwo publicznego propagowania totalitaryzmu (art.256 k.k.). Piśmiennictwo i judykatura oraz perspektywa lingwistyki kryminalistycznej, a także dr Mariusza Ciarka pt. Przeciwdziałanie i zapobieganie propagowaniu ustrojów totalitarnych z perspektywy Policji.

- Totalitaryzm jest, odradza się, istnieje w wielu nowych wariantach w literaturze, w sztuce i w teorii. Został również zaobserwowany w krajach uważanych za demokratyczne. Należy o tym temacie pamiętać i mieć na uwadze to, że wciąż jest wszechobecny - podsumowała organizatorka konferencji, dr hab. Janina Falkowska, prof. WSEH.

- Poruszyliśmy podczas konferencji bardzo ważną rzecz. Symbole związane z okrucieństwem II wojny światowej inaczej są odbierane przez pokolenia, które doświadczyły wojny, inaczej przez pokolenia późniejsze, a jeszcze w inny sposób przez pokolenie, które urodziło się w latach 90. Pokolenie z lat 90. powinno być o totalitaryzmie edukowane, bo patrząc z perspektywy czasu, nie odbiera tej symboliki w taki sposób, w jaki powinno odbierać w naszym kręgu kulturowym - czyli jako symboliki działań, które doprowadziły do śmierci milionów ludzi - mówiła prof. Jadwiga Stawnicka. - Trzeba edukować młode pokolenie i ta potrzeba została tutaj kilka razy podkreślona, także w wystąpieniu inspektora dr. Mariusza Ciarki, który wspominał o działaniach policji, o tym, że policja edukuje, a także, że nauczyciele powinni edukować. To jest największe wyzwanie również dla nauczycieli, jeśli chodzi o to najmłodsze pokolenie - podsumowała prof. Stawnicka.
 

Opr. JacK