Patronat Uniwersytetu Jagiellońskiego nad VIII LO

Na zdjęciu stojący ludzie fot. organizator

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej dołączyło do elitarnego grona szkół objętych patronatem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Instytut Psychologii UJ objął patronatem klasy realizujące program psychologii. Dzięki patronatowi młodzież zyska możliwość uczestnictwa w wykładach i prezentacjach laboratoriów oraz opiekę merytoryczną naukowców z instytutu przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. 

- Misją naszego Instytutu jest nie tylko prowadzenie badań, ale i społeczna odpowiedzialność nauki. Współpraca z liceami to jeden z przykładów tego, jak otwieramy się na otoczenie społeczne – mówiła dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępczyni dyrektora Instytutu Psychologii.

Porozumienie w sprawie patronatu w połowie września podpisali dr hab. Jacek Nowak, dziekan, profesor Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Przemysław Bąbel, dyrektor Instytutu Psychologii UJ oraz Ewa Gawęda, dyrektorka VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Współpracę zainaugurowano dwoma wykładami w Instytucie Psychologii, które zostały przygotowane specjalnie dla licealistów i licealistek. 

Jak wyjaśnia dyrektorka szkoły Ewa Gawęda, porozumienie patronackie to ważne wydarzenie dla VIII Liceum Ogólnokształcącego: 
- Nasze motto brzmi: Z szacunkiem do wiedzy i człowieka. Dlatego skupiamy się na aktywizacji naszych uczniów i uczennic poprzez realizowanie projektów społecznych (m. in. w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii) oraz przygotowanie ich do mądrego zdobywania wiedzy i umiejętności, czemu służą również prowadzone w klasach pierwszych cykliczne zajęcia z technik szybkiego i efektywnego uczenia się. Ponadto VIII LO kładzie nacisk na kształcenie w przedmiotach przyrodniczych, wspomaganych intensywną nauką języka polskiego i języków obcych. Fundamentem efektów nauczania są wzajemne dobre relacje w środowisku szkolnym. Sprzyjają one rozwojowi młodych ludzi i ułatwiają pracę nauczycielom. W zaskakującej nas rzeczywistości, szukając sposobów na pokonywanie trudności, widzimy szansę na fachowe wsparcie we współpracy z Instytutem Psychologii UJ. Już pierwsze kontakty uświadomiły nam celowość tych działań – dodaje dyrektor Ewa Gawęda.

opr. JacK 

Na zdjęciu stojący ludzie