Maturalne wyniki

Na zdjęciu LO im. M. Kopernika LO im. M. Kopernika w BB, fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

Maturzyści z Bielska-Białej zajęli trzecie miejsce w województwie śląskim z języka polskiego i angielskiego, czwarte z matematyki – takie informacje płyną z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, która ogłosiła wstępne wiadomości o wynikach tegorocznych matur.

Jak informuje OKE w Jaworznie, do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym, czyli w maju, w 2022 roku przystąpiło 28.641 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia - oraz 5 absolwentów - obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z - języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej.
Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.
W Bielska-Białej do wszystkich egzaminów przystąpiły 2.444 osoby. Jeśli chodzi o egzamin z języka polskiego poziom podstawowy z wynikiem zdawalności 97 proc. uplasowaliśmy się na trzecim miejscu w województwie śląskim. Pierwsze miejsce zdobyli maturzyści z powiatu cieszyńskiego, uzyskując zdawalność na poziomie 99 proc. Do egzaminu z języka angielskiego u nas przystąpiło 2.418 osób, zdawalność na poziomie 96 proc. zapewniła nam trzecią lokatę. Pierwszą zdobyli uczniowie z powiatu bielskiego, zdając na 98 proc. Natomiast wyniki z egzaminu z matematyki na poziomie 84 proc. zdawalności sklasyfikowały nas na czwartym miejscu w województwie śląskim. W tym przedmiocie najlepsi okazali się maturzyści z Gliwic.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym, czyli w czerwcu, oraz w terminie poprawkowym - w sierpniu - będą udostępnione 9 września 2022 r.


JacK