Mateusz Żyła obronił doktorat

Na zdjęciu Mateusz Żyła podczas obrony doktoratu Pierwsza obrona doktorska na Wydziale Humanistyczno-Społecznego ATH, foto prof. Aleksandra E. Banot

W tym roku Wydział Humanistyczno-Społeczny wraz z całą Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej obchodzi 20-lecie swojego istnienia. W jubileuszowym roku 2021 doszło do historycznego wydarzenia, jakim była pierwsza publiczna obrona doktorska na  WHS.

12 maja br. były piłkarz pierwszego zespołu TSP Podbeskidzie, literaturoznawca i dziennikarz muzyczny Mateusz Żyła obronił rozprawę doktorską, której tytuł brzmiał: Inspiracje literaturą Młodej Polski w tekstach heavymetalowych (Miciński, Przybyszewski). Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. Ireneusz Gielata, prof. Uniwersytetu Śląskiego, a promotorem pomocniczym dr hab. Tomasz Bielak, prof. ATH.
-  Warto przypomnieć, że decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych z 23 listopada 2015 r. Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Było to bardzo doniosłe wydarzenie, które w owym czasie przybliżało ATH do przekształcenia w uniwersytet. W roku akademickim 2018/2019 na wydziale wszczęto pięć przewodów doktorskich, w tym trojga absolwentów filologii polskiej w ATH, absolwenta filologii angielskiej w ATH i absolwentki filologii polskiej na UŚ - informuje dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH, przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo.

Na recenzentów rozprawy doktorskiej powołani zostali: prof. dr hab. Ryszard Koziołek z UŚ i dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Obaj recenzenci wysoko ocenili rozprawę doktorską, dopuszczając kandydata do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

- Pierwsza historyczna publiczna obrona doktorska na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH odbyła się 12 maja 2021 r. Przeprowadzona została w ramach nadzwyczajnego posiedzenia Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo, w trybie hybrydowym – ze względu na stan zagrożenia epidemicznego część osób obradowała w Sali Senatu ATH, pozostała uczestniczyła w spotkania w sposób zdalny. W głosowaniu niejawnym Rada Dyscypliny jednogłośnie podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony mgra Mateusza Żyły. Zgodnie z obowiązującym prawem nadawanie stopnia doktora leży w kompetencjach senatu jako organu kolegialnego uczelni. Na posiedzeniu w 25 maja Senat ATH jednomyślnie przegłosował uchwałę o nadaniu panu magistrowi Mateuszowi Żyle stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo – mówi dr hab. Marek Bernacki.

JacK