Ekodzień w Szkole Podstawowej nr 25

Na zdjęciu warsztaty ekologiczne fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Ekologiczne Warsztaty Tematyczne Ekonauci_BB już za nami. 22 września w Szkole Podstawowej nr 25 w Bielsku-Białej odbyły się ekologiczne warsztaty edukacyjne, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna. Do udziału w warsztatach zaproszone zostały także przedszkolaki z Przedszkola nr 31, które - jako placówka prowadzona wg metody Montessori - chętnie włączyło się w te interesujące obchody święta środowiska naturalnego. 

Wrześniowa pogoda nie okazała się łaskawa, dlatego Ekodzień świętowano nie w plenerze, ale pod gościnnym dachem Szkoły Podstawowej nr 25, która przybrała inny niż zwykle wygląd. W sali gimnastycznej oraz w klasach i na korytarzu bogato udekorowane stoły warsztatowe dźwigały różnorodne materiały edukacyjne, szkolne wnętrza tętniły gwarem zaangażowanych uczniów i przedszkolaków.

Przygotowano stanowiska dotyczące segregacji odpadów i recyklingu, terenowe gry edukacyjne w postaci planszy z gigantyczną kostką do gry czy ścianki na wrzutki. Dzieci zapoznawały się z obiegiem wody w przyrodzie, dowiadywały się ciekawostek związanych z badaniem wody oraz mieszkańcami lokalnych wód słodkich. 


Chętni, a było ich wielu, próbowali wody kranowej wzbogaconej za pomocą saturatora w CO2. Wykorzystywali także wodę do wykonania własnych wodnych kolorowanek.

Warsztaty Powietrze i energia oprócz informacji o zanieczyszczeniach atmosfery i sposobach ich zapobiegania poruszały temat odnawialnych źródeł energii. Przyciągały uwagę ruchomymi elementami urządzeń demonstrujących energię słońca, wody i wiatru. Uczestnicy warsztatów przyrodniczych rozpoznawali ślady zwierząt, gatunki owadów i rodzime gatunki drzew.
Każdy uczestnik zabrał do domu pamiątkę z dnia poświęconego ekologii i grę ekologiczną zdobytą w quizie wiedzy. 

Warsztaty zorganizowane zostały przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej w ramach projektu Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap I, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydarzenie swoimi warsztatami wsparli partnerzy UM w realizacji kampanii Bielsko-Biała chroni klimat: Wydział Gospodarki Odpadami UM, bielski Zakład Gospodarki Odpadami oraz Aqua S.A.

Realizatorzy projektu zapraszają na stronę www.ekosynteza.bielsko-biala.pl

opr. JacK 

 

 

Na zdjęciu logotypyNa zdjęciu warsztaty ekologiczne

 

Na zdjęciu warsztaty ekologiczne

 

Na zdjęciu warsztaty ekologiczne

 

Na zdjęciu warsztaty ekologiczne

 

Na zdjęciu warsztaty ekologiczne