8. Festiwal Ekodzieło

fot. Klub Gaja/Patryk Słotwiński – pszczoły fot. Klub Gaja/Patryk Słotwiński – pszczoły

Klub Gaja zaprasza na 8. Festiwal Ekodzieło, który do 14 czerwca odbywa się w Tajemniczym Ogrodzie i Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej oraz Gminnym Ośrodku Kultury Promyk i parku Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

W programie wydarzenia m.in. koncert Gosats’ Ghost Mikołaja Trzaski, który zakończy wspólny performans z Jackiem Bożkiem, warsztaty permakultury oraz spacery dendrologiczne i ornitologiczne. Dla placówek oświatowych przygotowano różne warsztaty ekologiczne.

Ekodzieło to festiwal czerpiący inspirację z dzieł i wydarzeń, w których nasze związki z Ziemią - Gają przeplatają się w harmonijny sposób z twórczością artystów i aktywnością społeczną obywateli na rzecz planety.

- Kryzys ekologiczny i klimatyczny jeszcze bardziej uwidocznił potrzebę zmian postaw i zachowań ludzi w rękach, których spoczywa przyszłość naszych dzieci i wnuków. Sztuka jest jedną z najwspanialszych możliwości niesienia i przekazywania nowych idei i korzystania z tych już zaakceptowanych, mogących stać się przewodnikami na drodze zmiany społecznej. Czas, w którym przyszło nam żyć i aktywnie działać, jest przełomowy. Widzimy to i odczuwamy głęboko. Warto to traumatyczne doświadczenie przejścia związane z pandemią i wojną wykorzystać w sposób jak najbardziej twórczy – mówi szef Klubu Gaja Jacek Bożek.

Sztuka łączy ludzi, jest nośnikiem emocji i wglądu. W programie Festiwalu Ekodzieło 2022 Klub Gaja proponuje konkretne pozytywne działania oraz refleksję nad przyrodą i człowiekiem w momencie historycznego i ekologicznego przełomu.

8. Festiwal Ekodzieło objęty jest honorowym patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego oraz wójta gminy Wilkowice Janusza Zemanka.

Wydarzenie realizowane jest ze środków miasta Bielska-Białej i gminy Wilkowice we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską, Galerią Bielską BWA, Gminnym Ośrodkiem Kultury GOK Promyk i Centrum Pumunologii i Torakochirurgii w Bystrej.

oprac. ek

W programie

Bystra, Gminny Ośrodek Kultury Promyk
9 czerwca, godzina 18.00
Gosats’ Ghost Duchy Kóz – koncert Mikołaja Trzaski, wstęp wolny, bezpłatne wejściówki do odbioru w administracji GOK Promyk, tel. 33 8170773; po koncercie Pomiędzy – rytuał przejścia – performans Jacka Bożka i Mikołaja Trzaski

Bielsko-Biała, Tajemniczy Ogród
13 czerwca, godzina 9.30
Przenikanie – warsztat land artu, prowadzi Waldemar Rudyk, warsztat zamknięty

Ogrody dla przyrody – warsztaty budowy budek lęgowych prowadzą edukatorzy Klubu Gaja - Jolanta Migdał, Halina Sobańska, Jagoda Bożek i Jarosław Kasprzyk, warsztaty zamknięte

Zapylacze – warsztat o pszczołach prowadzą edukatorzy Klubu Gaja - Dorota i Patryk Słotwińscy, warsztat zamknięty

Spacer ornitologiczny prowadzi Darek Czernek, warsztat zamknięty 13 czerwca, godzina 17.00

O nasionach – warsztat permakultury i tworzenia kuli nasiennych prowadzi Ben Lazar, wstęp wolny

13 czerwca, godzina 18.30 spacer dendrologiczny prowadzi edukator Klubu Gaja, wstęp wolny

Galeria Bielska BWA, Willa Sixta
14 czerwca, godzina 17.00
Ptakolubni – warsztat ornitologiczny prowadzi Darek Czernek, wstęp wolny, tłumaczenie na język ukraiński

 

plakat