Wapienica na starej fotografii

Na zdjęciu plakat Plakat, Domu Kultury w Wapienicy

Stowarzyszenie Mieszkańców Wapienicy i wapienicki Dom Kultury zapraszają na spotkanie z miłośnikiem tej dzielnicy miasta Wiesławem Dziubkiem. Spotkanie pt. Wapienica na starej fotografii odbędzie w piątek 1 kwietnia o godz. 17.00 w Domu Kultury w Wapienicy przy ul. Cieszyńskiej 398.

Na pokazie przedstawione zostaną fotografie Wapienicy (Górnej, Środkowej i Dolnej) z rożnych okresów. Zdjęcia te będą opatrzone krótkim komentarzem.

JacK