Srebrna Cieszynianka dla Jacka Proszyka

Na zdjęciu stojący ludzie Fot. Małgorzata Koniorczyk

W cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza 11 listopada odbyła się uroczystości wręczenia Laurów Ziemi Cieszyńskiej. Powiat Cieszyński Srebrną Cieszyniankę wyróżnił historyka związanego z Bielskiem-Białą dr. Jacka Proszyka.

Bielszczanom Jacka Proszyka nie trzeba specjalnie przedstawiać, gdyż ten wybitny historyk od lat działał w Bielsku-Białej, pracując w różnych instytucjach kultury. Jest autorem 9 książek i rozlicznych historycznych artykułów naukowych. Przez 30 latach opracował dokumentację konserwatorską prawie 10 tys. nagrobków na cmentarzach w południowej Polsce, w tym wykonał inwentaryzację na cmentarzach żydowskich w Cieszynie i Skoczowie. 
Szerokiej publiczności Jacek Proszyk znany jest ze wspaniałych oprowadzań i niezapomnianych spotkań w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej pod wspólnym tytułem Fabryka Sensacji Jacek Proszyk i spółka. Obecnie spełnia się w roli prezesa Fundacji Ustronianka, która prowadzi prace remontowe w Zespole Zamkowo-Parkowym w Grodźcu Śląskim, oraz jest kustoszem w grodzieckim muzeum zamkowym.

Gratulujemy wyróżnienia. 

JacK 

Na zdjęciu stojący ludzie

 

Na zdjęciu stojący ludzie