Poznajmy swoje korzenie

Na zdjęciu plakat Księga ślubów dla miasta Biała za lata 1786-1811, t. 1, fot. CAAK

Dzięki powstaniu Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej poszukiwanie przodków jest dużo łatwiejsze. To szczególnie interesująca wiadomość dla rodowitych bialan.  

Poszukiwanie swoich korzeni i tworzenie drzewa genealogicznego jest dzisiaj bardzo popularne. Do tej pory badacze rodzinnej genealogii często natrafiali na przeszkody w postaci braku dostępu do starych ksiąg kościelnych, gdzie zapisywano, daty urodzin, chrztów, ślubów czy zgonów. Teraz, dzięki powstaniu Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, to się zmieniło. 

W skład zespołu akt Archiwa parafialne diecezji bielsko-żywieckiej wchodzą dokumenty z archiwów parafialnych z terenu diecezji bielsko-żywieckiej. To przede wszystkim bezcenne, staropolskie księgi metrykalne. Najstarsze z nich pochodzą z lat dwudziestych XVII wieku. Zgromadzono w nich informacje na temat niegdysiejszych mieszkańców Podbeskidzia, rejestrujące najważniejsze życiowe wydarzenia: narodziny, zawarcie związku małżeńskiego i śmierć. Księgi metrykalne zawierają też ogólne informacje o biegu spraw życiowych: narodzinach i śmierci osób bliskich, ich statusie społecznym, uprawianych profesjach. 
Nowe archiwum stale powiększa swoje zasoby dotyczące parafii diecezji bielsko-żywieckiej. Już teraz, nie wychodząc z domu, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi 13 miejscowości z naszego regionu; można też przeglądać m.in. księgi metrykalne pochodzące z wieków od XVII do XIX, sporządzone w parafiach, które dzisiaj znajdują się na terenie Bielska-Białej.
Szczególnie ucieszą się z tych możliwości rodowici bialanie, którzy będą mogli przy pomocy zdigitalizowanych ksiąg dotrzeć do informacji o swoich przodkach żyjących w czasach, gdy Biała stała się miastem. 
Zainteresowani dokumentami znajdą je pod adresem https://caak.upjp2.edu.pl. Aby odnaleźć nasze księgi metrykalne, należy najpierw kliknąć Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej, następnie Księgi metrykalne, dalej Bielsko-Biała - i wybrać interesujący nas okres.

Projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej realizuje od ponad dwóch lat Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Do dzisiaj udostępniono ponad tysiąc jednostek archiwalnych wchodzących w skład trzech zasobów archiwalnych o unikalnym znaczeniu naukowym, kulturowym i historycznym: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Archidiecezji Lwowskiej oraz archiwów parafialnych diecezji bielsko-żywieckiej. 


JacK 

Na zdjęciu plakat

 

Na zdjęciu plakat