O Domu Polskim ta debata

Na zdjęciu stojący ludzie Fot. Jakub Krajewski, Wydział Kultury i Promocji UM w BB

W poniedziałkowy wieczór, 29 sierpnia, na małej scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej odbyła się debata historyczna na temat Domu Polskiego w Bielsku w jubileuszowym roku 120-lecia jego powstania. 


Prawdziwe tłumy spragnionych wiedzy historycznej mieszkańców Bielska-Białej przysłuchiwały się debacie historycznej zorganizowanej z okazji 120 lecie otwarcia pierwszej polskiej instytucji na terenie Bielska. Nadkomplet publiczności - wśród której byli m.in. senator Agnieszka Gorgoń-Komor, poseł Przemysław Drabek, profesor Ewa Chojecka – wsłuchiwał się w dyskusję o mieście, w którego przestrzeni pojawił się 120 lat temu Dom Polski. 


O tym, jakim było Bielsko na przełomie XIX i XX wieku, dyskutowali historycy związani z Bielsko-Bialskim Towarzystwem Historycznym i Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Swoją wiedzą i refleksjami podzielili się z uczestnikami wydarzenia: dr Jerzy Polak, dr Maciej Bujakowski, Piotr Kenig, Jacek Kachel, dr Jacek Proszyk i dr Grzegorz Madej. 


Spotkanie rozpoczął dr Jerzy Polak, który nakreślił tło historyczne miasta, ukazując równocześnie, jak wydarzenia europejskie odcisnęły piętno na rozwoju społeczno-politycznym Bielska. Piotr Kenig opisał trudne relacje społeczne pomiędzy fabrykantami a robotnikami. Natomiast dr Jacek Proszyk przedstawił, jak wyglądały relacje społeczności żydowskiej ze środowiskiem skupionym wokół Domu Polskiego. Jacek Kachel mówił, że otwarcie tej instytucji było prawdziwym punktem zwrotnym w świadomości mieszkających nie tylko w mieście, ale w całym regionie, Polaków. Pokazał mocne i słabe strony działalności ks. Stanisława Stojałowskiego. Dr Grzegorz Madej skupił się na rodzinie książąt Sułkowskich i ich działaniach zarówno propolskich, jak i proniemieckich. 
Najdłużej historycy dyskutowali nad problemem powstania tzw. wyspy językowej i jej obrony, która bardzo często przekształcała się w bezpardonową walkę z Polakami we wszystkich sferach życia. Debatę prowadził dr Maciej Bujakowski. 


Debata przewidziana na jedną godzinę trwała ponad dwie, a w trakcie spotkania głos zabrali - zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha Jacek Żołubak oraz członek zarządu Stowarzyszenia Dom Polski Piotr Ryszka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej. Obecne były również radne Urszula Szabla i Barbara Waluś. 
Zaprezentowana została także książka dr Grzegorza Wnętrzaka o twórcy Domu Polskiego w Bielsku - ks. Stanisławie Stojałowskim pt. Wszystko dla narodu, wszystko przez lud
Uczestnicy spotkania prosili o organizowanie takich wydarzeń częściej. 

R

Na zdjęciu debata

 

Na zdjęciu debata

 

Na zdjęciu debata

 

Na zdjęciu debata

 

Na zdjęciu debata

 

Na zdjęciu debata