Kapliczka i krzyż odnowione

Na zdjęciu kapliczka Kapliczka, fot. Paweł Sowa Wydział Prasowy UM w BB

Dwa zabytkowe obiekty sakralne w Straconce odzyskały dawny blask. To kapliczka przy ul. Górskiej oraz krzyż obok kościoła.

Kapliczka przy ul. Górskiej została odnowiona. Zużyte pokrycie zastąpił gont łupany, częściowo wymieniono też elementy więźby dachowej. Kapliczka ma nowe tynki renowacyjne na elewacjach, zrekonstruowano również detale sztukatorskie.
Do odnowienia kapliczki przyczynili się w dużej mierze Rada Miejska Bielska-Białej, która na sesji 18 marca br. przychyliła się do prośby Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej i przyznała jej dotację w kwocie 50.000 zł.
– To ważne, aby odnawiać lokalne zabytki, gdyż przez takie działania pośrednio podtrzymujemy pamiętać o naszych przodkach, którzy z niemałym trudem je wznosili – podkreśla bielski radny Szczepan Wojtasik.
Wolnostojąca kapliczka przy ul. Górskiej jest wpisana do rejestru zabytków. Została zbudowana ok. 1830 r., jeszcze przed powstaniem kościoła w Straconce, przy ówczesnej drodze do Lipnika. Jest wzniesiona na planie prostokąta, ma półkolistą absydę i dwuspadowy dach kryty gontem. Zbudowano ją w stylu neobarokowym, z miejscowego piaskowca godulskiego. Kapliczkę planowano rozbudować w XIX wieku., jednak pomysł zarzucono na rzecz budowy kościoła.
Warto dodać, że na terenie Straconki odnowiony został również krzyż stojący obok kościoła. Na jego renowację środki wygospodarowała parafia.

JacK

Na zdjęciu krzyż