Gimnazjum w Bielsku opisane

Na zdjęciu Paweł Böttcher Na zdjęciu Paweł Böttcher (fot. Jacek Kachel/Wydział Prasowy UMBB)

Promocja książki Pawła Böttchera Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku (1919-1939) – wydanej przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – odbyła się 2 grudnia w Bibliotece Pedagogicznej.

Książka jest historią pierwszej polskiej szkoły średniej, jaka powstała w Bielsku po zakończeniu pierwszej wojny światowej. W tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej – spadkobierca tradycji Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku – obchodzi 100-lecie istnienia.

– W mieście, które w momencie zakończenia wojny należało do Austro-Węgier i było zdominowane przez ludność niemieckojęzyczną, powstanie polskiego gimnazjum było faktem, który miał ogromne znaczenie dla rozwoju nowej polskiej inteligencji w Bielsku, Białej i okolicach – mówi Paweł Böttcher. – Na przestrzeni 20 lat szkoła wykształciła setki absolwentów, z których wielu skończyło później wyższe studia i uzyskało znaczącą pozycję w życiu zawodowym miasta, regionu i kraju, czemu sprzyjały dobre warunki i wykwalifikowana kadra nauczycielska. Nauka w gimnazjum dawała jego uczniom warunki pełnego rozwoju intelektualnego, kształtując ich charaktery, postawy życiowe i obywatelskie – dodaje Böttcher.

Książka składa się z pięciu rozdziałów, opisujących: okoliczności powstania szkoły, sylwetki pracujących w gimnazjum nauczycieli, charakterystykę szkolnej społeczności, życie codzienne w szkole oraz proces nauczania. Całość uzupełniają pochodzące z tamtego okresu fotografie, przedstawiające życie codzienne szkoły. Książka dostępna jest w księgarni Klimczok. Paweł Böttcher jest bielszczaninem (ur. 1969 r.), absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim i historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje w Biurze Rozwoju Miasta przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Należy do Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, którego obecnie jest członkiem zarządu. Interesuje się historią Bielska-Białej, szczególnie dwudziestoleciem międzywojennym, a także historią Wielkiej Brytanii. Autor dwóch oraz współautor trzech książek poświęconych historii Bielska-Białej. Opublikował też kilka artykułów o tematyce historycznej.  

JacK