Edukacja polska z długą historią

Na zdjęciu siedzący ludzie fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

23 maja w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej konferencją naukową uczono 125. rocznicę otwarcia pierwszej polskiej Szkoły Powszechnej w Białej.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Bielsku-Białej zorganizowały 23 maja konferencje popularnonaukowa pt. 125 lat pierwszej polskiej Szkoły Powszechnej w Białej. Wśród zebranych samorząd Bielska-Białej reprezentowali radni Małgorzata Zarębska i Tomasz Wawak.

Spotkanie rozpoczął dr Grzegorz Wnętrzak z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie referatem Rola edukacji w rozwoju polskiego życia narodowego na pograniczu Galicji i Ziemi Cieszyńskiej na przeł. XIX i XX wieku. Następnie dr Mirosława Bednarzak-Libera z Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie omówiła działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej oraz w powiecie na tle sytuacji oświatowej w Galicji. Przedstawicielka Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego dr Ewa Janoszek przedstawiła historię budowy pierwszej polskiej Szkoły Ludowej, mówiła o elementach patriotycznych w architekturze i zdobnictwie budynku szkoły. Całość konferencji dopełniły wystąpienia Urszuli Rukasz i Wojciecha Janusza z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej, którzy omówili edukację regionalną w praktyce szkolnej.

JacK