ANTYK na zamku

Na zdjęciu sala muzeum fot. MH w BB

Wystawę prezentującą historię i dorobek podziemnego wydawnictwa ANTYK można oglądać od końca stycznia aż do 22 maja w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej - w Zamku Sułkowskich.
Wydawnictwo ANTYK założone zostało w Komorowie koło Warszawy w lipcu 1985 r. przez Marka Derewieckiego i Marcina Dybowskiego. Nazwa nawiązywała do funkcjonującej w ramach Armii Krajowej struktury przeciwdziałającej wpływom propagandy komunistycznej. ANTYK był inicjatywą obywatelską, ideową, głównie studentów Sekcji Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znających i stosujących zasady konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego. Funkcjonowało ono w latach 1985-1990 na bazie rozpoczętej wcześniej działalności wydawniczej przy Oddziale Lubelskim Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość.
Program działania zrywał z utopią poszukiwania kompromisu z komunistami i opierał się na szacunku do tradycyjnych wartości chrześcijańskich. W tym duchu zainicjowano powstanie wydawnictwa, pisma, a z czasem grupy konserwatywnej – pod nazwą ANTYK. Drukowano techniką sitodruku i offsetu w Lublinie, Bielsku-Białej, Warszawie i Kętach.
Wyrażając sprzeciw wobec kompromisu zawartego z komunistami przy okrągłym stole, działacze ANTYKU pozostawali w konspiracji. Prowadzono działalność w podziemiu także po wyborach 4 czerwca, do 1990 r. Ostatnia książka wydawnictwa to Józef Piłsudski 1867-1935 Wacława Jędrzejewicza - sygnowana miejscem wydania: Lublin–Śląsk–Warszawa - ukazała się wiosną 1990 r.
Na wystawie obok historii wydawnictwa zaprezentowano również sylwetki ludzi zaangażowanych w jego działalność. Do ludzi z grupy ANTYK związanych z naszym regionem należeli:
Marek Derewiecki (ps. Andrzej) – student i doktorant Sekcji Historii KUL, współzałożyciel i pomysłodawca nazwy, redaktor, drukarz i kolporter publikacji wydawnictwa, organizator akcji małego sabotażu i akcji ulotkowych, mąż Barbary Derewieckiej, obecnie właściciel Wydawnictwa Marek Derewiecki;
Barbara Derewiecka – studentka Sekcji Historii KUL, kurier, kolporter, zaopatrzenie w materiały poligraficzne, przechowywanie wydawnictw, materiałów poligraficznych i redakcyjnych, obecnie nauczyciel-bibliotekarz;
Andrzej Derewiecki – pracował przy składaniu i oprawie książek, prowadził kolportaż na terenie Podbeskidzia, zajmował się transportem papieru i materiałów poligraficznych, przygotowywał dom w Kętach dla potrzeb drukarni offsetowej, ojciec Marka i Piotra Derewieckich, działacz podziemnej Solidarności, obecnie na emeryturze;
Piotr Derewiecki (ps. Kuba) – student Sekcji Historii KUL, zajmował się zaopatrzeniem w materiały poligraficzne, drukarz i kolporter, utrzymywał także łączności pomiędzy oddziałami, właściciel Firmy Dystrybucyjnej ANTYK;
Dorota Krupnik (ps. Kinga) – studentka Sekcji Historii KUL, drukarz, zaopatrywała w materiały poligraficzne, obecnie pracownik naukowy Wojskowej Akademii Technicznej;
Marek Matlak (ps. Emil) – student Sekcji Historii KUL, drukarz i kolporter, zaopatrywał w materiały poligraficzne, uczestnik akcji ulotkowych, obecnie dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.

źródło: wydawnictwo okolicznościowe 35-lecie powstania Wydawnictwa ANTYK

opr. JacK

Na zdjęciu plakat