Pierwsi w działaniu

Na zdjęciu starosta bielski wręcza odznaczenie Na zdjęciu odznaczona Rozetta Michnik i starosta Andrzej Płonka, fot. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Mimo lat pracy, ich zapał nie mija. Co więcej, często w swoim wolnym czasie niosą pomoc słabszym, niepełnosprawnym, wykluczonym ze społeczeństwa. Trzy osoby,  od lat współpracujące z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej zostały wyróżnione honorową odznaką Primus in Agendo - pierwszy w działaniu.

- Jestem dumna, że mam w zespole takich współpracowników - mówi dyrektor PCPR Katarzyna Olszyna.

Odznakę Primus in Agendo przyznaje minister pracy i polityki społecznej za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny.

Jedną z odznaczonych jest psycholog kliniczny, pedagog specjalny i coach Rozetta Michnik, od lat działająca na rzecz mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie w powiecie bielskim i Bielsku-Białej. Od 14 lat jest dyrektorem bielskiego Środowiskowego Domu Samopomocy Centrum. Wyróżniona została również szefowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku, radna powiatowa Helena Byrdy-Przybyła. Trzecim wyróżnionym jest dyrektor Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Domu dla Dzieci Na Lipowcu - placówek w Czechowicach-Dziedzicach Krzysztof Wawrzyczek.

Co ich łączy? Cała trójka, oprócz pomagania zawodowo, również społecznie angażuje się w pomoc słabszym. Przykład? Dla Rozetty Michnik to nie problemem wsiąść w samochód po pracy i jechać gdzieś na koniec powiatu tylko dlatego, że odebrała telefon od podopiecznego.

- Może kiedyś, gdy miałam trójkę małych dzieci, to było trudne, ale teraz gdy synowie są już dorośli, zyskałam więcej przestrzeni do działania - mówi Michnik, dodając że to co robi, to nie praca, a pasja.

Jak tłumaczy - każdy telefon o nietypowej porze to ludzki dramat. Na przykład rodzica niepełnosprawnego intelektualnie, dorosłego już dziecka, który musi natychmiast trafić do szpitala. Co wtedy zrobić z podopiecznym?

Honorowe odznaki, na wniosek starosty bielskiego, wręczył wyróżnionym wiceminister pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas ostatniej sesji rady powiatu.

 

Na zdjęciu wszyscy odznaczeni
fot. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej