Jak zdobyć dotację?

logo

Do udziału w webinarium Jak przygotować wniosek o dotację/pożyczkę na start zachęca Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej.

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych wsparciem w przygotowaniu wniosku o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie organizuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej. Odbędzie się ono 4 lutego br. w godzinach 9.00-14.00 w formie on-line.

Uczestnicy webinarium dowiedzą się o możliwościach pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej – środkach Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 i 7.4 RPO WSL), pożyczkach na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Omówiona zostanie również dokumentacja związana z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków.

Prowadzący spotkanie, krok po kroku, omówią także przykładowy wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – jego zawartość merytoryczną: przedmiot działalności, motywację i doświadczenie zawodowe, posiadany potencjał do rozpoczęcia działalności gospodarczej, plan marketingowy (opis produktów, dostawców, odbiorców, konkurentów), plan finansowy działalności (niezbędne nakłady), analizę finansową przychodów i kosztów prowadzonej działalności, analizę SWOT (strategiczną analizę przedsiębiorstwa, SWOT to akronim angielskich słów: strengths - mocne strony, weaknesses - słabe strony, opportunities - szanse, threats – zagrożenia, przyp. red.) oraz wymagane załączniki.

Rekrutacja na webinarium trwa do 3 lutego br. do godziny 15.00. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania się na webinarium drogą e-mail.
Link do webinarium zostanie wysłany w odrębnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. O szczegóły można pytać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej pod nr tel. 500 161 150 i 33 496 02 01 oraz adresem e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

oprac. ek