Ludzie listy piszą

Na zdjęciu plakat fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

Wakacje w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej upływają po znakiem powrotu do tradycji pisania listów. Są tam spotkania, warsztaty oraz wystawa poświęcona sztuce pisania listów. 

Sztuka pisania listów wśród młodego pokolenia praktycznie zanikła. Krótkie wiadomości przeplatane symbolami sprowadziły przekaz myśli do prostych komunikatów. Dlatego Książnica Beskidzka postanowiła - poprzez spotkania i warsztaty - wskrzesić na nowo tę zapomnianą sztukę. Podczas warsztatów dzieci pisały listy, czerpały papier, projektowały znaczki pocztowe, a wszystko to zostało umieszczone na wystawie pt. Ludzie listy piszą. Wystawę poświęconą historii poczty i znaczka pocztowego, sztuce pisania listów oraz roli listu w literaturze można oglądać w KB do końca wakacji.


Dodatkowo, aby promować czytelnictwo i uświadomić sobie, jak wyjątkowe dla nas są niektóre książki, ogłoszono konkurs pod hasłem List do przyjaciela. Konkurs literacko-plastyczny ma charakter edukacyjny i polega na samodzielnym przygotowaniu dowolną techniką (list tradycyjny, collage, komiks) listu pisanego do przyjaciela. Uczestnik/nadawca ma za zadanie polecić przeczytaną książkę, która zrobiła na nim wyjątkowe wrażenie. List powinien zawierać takie elementy, jak: tytuł i autora polecanej książki. Dodatkowym atutem będzie własnoręczne ozdobienie papieru listowego i uzupełnienie go ilustracjami oraz zaadresowana właściwie koperta. Dopuszcza się przygotowanie listu graficznego, czyli zawierającego minimum słów. Pracę należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci w Książnicy Beskidzkiej.


Organizatorzy czekają na prace do 16 sierpnia. Jak podkreślają organizatorzy, list musi być napisany odręcznie, samodzielnie przez uczestnika konkursu. Dyskwalifikacja pracy może nastąpić ze względu na - brak zgodności z tematem i nieprzestrzegania zasad obowiązujących przy pisaniu listu. W każdej z powyższych kategorii można otrzymać od 0-10 pkt. Maksymalna liczba punktów, którą może przyznać jury, to 30. Ogłoszenie wyników konkursu literacko-plastycznego nastąpi 18 sierpnia 2022 r. na Facebooku Książnicy Beskidzkiej i blogu Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci. 


JacK

Na zdjęciu plakat

 

Na zdjęciu plakat