Żylina czeka na werdykt

Na zdjęciu logo Żylina Beskidy 2026 – Europejska Stolica Kultury logo Żylina Beskidy 2026 – Europejska Stolica Kultury

Już niedługo dowiemy się, czy nasze miasto partnerskie Żylina będzie europejską stolicą kultury. Za tydzień zbierze się specjalna komisja weryfikacyjna, która swój ostateczny werdykt ogłosi 10 grudnia.

Partnerami Żyliny w projekcie Żylina Beskidy 2026 – Europejska Stolica Kultury zostały miasta Bielsko-Biała i Frydek Mistek. Decyzja bielskich władz o włączeniu się naszego miasta do projektu zapadła w sierpniu 2020 r.
Od tego momentu ruszyła współpraca - spotkania, wizyty, wspólny film promujący i wymiana doświadczeń pomiędzy 27 przedstawicielami instytucji, miejskich jednostek kultury oraz organizacji pozarządowych.
Te działania, uwieńczone podpisaniem memorandum (listu intencyjnego) pomiędzy Żyliną i Bielskiem-Białą oraz Żyliną i Frydkiem Mistkiem, doprowadziły do tego, że Żylina przeszła do drugiej rundy konkursu na Europejską Stolicę Kultury 2026 (zakwalifikowano do niej 3 miasta spośród ośmiu).
Przygotowany projekt oceniało 11 ekspertów (m.in. z Finlandii, Danii, Rumunii, Hiszpanii, Bułgarii, Holandii, Polski, Portugalii, Francji oraz ze Słowacji i Polski) z dziedziny kultury i przemysłów kreatywnych. Głównych kryteriów oceniania było sześć - wkład w długoterminową strategię kulturalną, treści kulturalne i artystyczne, wymiar europejski, zasięg - udział lokalnej społeczności, zarządzanie i kierowanie oraz zdolność do realizacji projektu.
Program Żylina Beskidy 2026 - Europejska Stolica Kultury opiera się na trzech filarach:
1.    Przepływ natury (Flow of nature)
2.    Fabryki przyszłości (Future’s factory)
3.    Tożsamość bez granic (Borderless identity);
W każdym filarze jest 10 projektów głównych, a w ich obrębie mniejsze projekty, co daje łącznie ponad 130 projektów.
O rozmachu i skali przedsięwzięcia najlepiej świadczy liczba podmiotów zaangażowanych w ten projekt na terenie Bielska-Białej. W różnych projektach i w różnej skali w projekt włączyły się:
•    Teatr Lalek Banialuka
•    Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
•    Regionalny Ośrodek Kultury
•    bielskie Domy Kultury
•    Bielskie Centrum Kultury – Dom Muzyki
•    Galeria Bielska BWA Bielsko
•    Stowarzyszenie Olszówka
•    Stowarzyszenie Teminda A&B
•    Stowarzyszenie Sztuka Teatr (Lotos Jazz Festiwal)
•    Fundacja Centrum Fotografii (Foto Art Festiwal)
•    Fundacja Zróbmy To (RedakcjaBB)
•    Teatr Polski (obecnie bez projektu)
•    Wytwórnia Filmów Rysunkowych
•    Aqua S.A.
•    Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
•    Książnica Beskidzka
•    Planowane nawiązanie współpracy m.in. z:
•    Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej
•    Cavatina Hall
•    Szkoła Muzyczna oraz szkoły wyższe z Bielska-Białej
•    firmy powiązane z przemysłem kreatywnym, automotive, włókienniczym.

10 grudnia dowiemy się, czy ogrom prac związanych z tym projektem zwieńczony zostanie sukcesem.


JacK

Na zdjęciu plakat