Zagraniczna mobilność seniorów

Na zdjęciu stojący ludzie fot. organizator

Stowarzyszenie Akademia Seniora rozpoczyna kolejny projekt międzynarodowy. Tym razem to inicjatywa pod hasłem Zagraniczna mobilność – wiedza, doświadczenie, nowy wymiar kształcenia osób dorosłych, która będzie realizowana do 31 lipca. Stowarzyszeniu udało się otrzymać na ten projekt z Unii Europejskiej dofinansowanie w wysokości 57.720 euro.


Projekt skierowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej i edukacyjnej stowarzyszenia oraz osób współpracujących z akademią w zakresie edukacji osób dorosłych. Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie, osoby te będą musiały przejść proces rekrutacji. Do udziału zostanie zakwalifikowanych 20 osób, spełniających warunki określone w przygotowanym na potrzeby realizacji projektu, regulaminie.
Uczestnicy projektu wyjadą na zagraniczne wyjazdy, w ramach których wezmą udział w 10-dniowym kursie pn. Innowacyjne narzędzia do pracy z osobami dorosłymi oparte na grach z elementami uczenia się międzykulturowego. Kursanci poznają zasady, możliwości, aplikacje i narzędzia, które pozwolą im prowadzić zajęcia edukacyjne skierowane do osób dorosłych oraz które promują aktywne uczestnictwo i zwiększają motywację wśród uczestników zajęć: 
- zostaną wprowadzeni w świat nauki opartej na grach, poznają zasady, mechanizmy i założenia grywalizacji;
- poznają podział gier, ich funkcje i wpływ na kompetencje kluczowe;
- poznają rodzaje gier, które angażują w proces uczenia się (np. gry terenowe, planszowe, językowe, teatralne, cyfrowe);
- poznają najpopularniejsze aplikacje i narzędzia do korzystania z gier w ramach procesu uczenia się, w tym uczenia się na odległość;
- poszerzą swoją wiedzę w zakresie rozwijania świadomości międzykulturowej;
- poznają narzędzia i nowe podejścia do obsługi wielokulturowości, edukacji międzykulturowej oraz zarządzania ewentualnymi konfliktami wynikającymi z różnic kulturowych;
- zwiększą kompetencje językowe.

Organizatorem kursu jest Erasmus Learning Academy (ELA) - ośrodek szkoleniowy, który mocno wspiera i wierzy w innowacyjność, modernizację i internacjonalizację edukacji. 

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione - wsparcie w postaci zajęć językowych, kulturowych i pedagogicznych przez wyjazdem, ubezpieczenie, transport, zakwaterowanie i wyżywienie, program kulturowy, mentoring, ocenę efektów kształcenia oraz certyfikację.

JacK