Zagłosuj na Podbeskidzki Portal Informacji Przestrzennej

screen z geoportalu

Do 10 lutego trwa głosowanie w Konkursie Polskiej Agencji Prasowej Inwestycja z perspektywą 2023, w którym znalazł się projekt Podbeskidzkiego Portalu Informacji Przestrzennej. Dzięki przedsięwzięciu, wartemu ponad 42 miliony złotych mieszkańcy m.in. Bielska-Białej mogą więcej geodezyjnych spraw załatwiać przez internet.

Projekt był przygotowany i zrealizowany w partnerstwie siedmiu samorządów: powiatu bielskiego - lidera, miasta Bielsko-Biała, powiatu cieszyńskiego, miasta Cieszyn, miasta Czechowice-Dziedzice, powiatu żywieckiego oraz województwa śląskiego; współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie, działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Polegał na cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych, modernizacji i rozbudowie baz danych geodezyjnych oraz budowie infrastruktury do świadczenia dla mieszkańców e-usług geodezyjnych dostępnych na Geoportalu Bielska-Białej pod adresem https://geoportal.um.bielsko.pl/.

Dzięki temu odbiorcy e-usług mogą korzystać z systemu informatycznego i dostępnych za jego pośrednictwem zmodernizowanych baz geodezyjnych, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii, pod warunkiem dostępu do sieci internetowej. Powstałe w ramach projektu rozwiązania teleinformatyczne pozwalają mieszkańcom partnerskich samorządów na załatwienie najpopularniejszych spraw o charakterze geodezyjnym, jak: wypis, wyrys, mapa ewidencyjna etc. - bez wychodzenia z domu - i otrzymanie zamówionych materiałów w wybranej formie, w tym elektronicznie.

Wypracowane w ramach projektu narzędzia skierowane są do szerokiego katalogu odbiorców: od geodetów począwszy, przez rzeczoznawców majątkowych, projektantów, komorników aż po osoby fizyczne, prawne lub organy administracji publicznej. Poza możliwością przeglądania i wyszukiwania map geodezyjnych w dużej skali istnieje możliwość zgłaszania nowych prac geodezyjnych przez firmy geodezyjne, rzeczoznawcy majątkowi otrzymali możliwość wglądu do aktów notarialnych i zamawiania szczegółowych danych z rejestru cen nieruchomości, a projektanci mają możliwość np. złożenia wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci.

Każdy mieszkaniec może przeglądać na stronie internetowej mapy geodezyjne w dużej skali (mapa ewidencyjna i zasadnicza), a także ma możliwość zamówienia odpowiednich w tym zakresie materiałów (np. wypisy z rejestru, wyrysy z mapy, dokumenty zasobu geodezyjnego).

Dzięki możliwości wnoszenia opłat administracyjnych on-line, po złożeniu odpowiedniego wniosku i wykonaniu płatności elektronicznej, po prostu oczekujemy aż dokumenty dotrą w postaci elektronicznej lub w formie papierowej wprost do naszego domu za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Klienci bardziej zaawansowani informatycznie, korzystający z danych wektorowych, po opłaceniu zamówienia otrzymują natychmiast automatycznie wygenerowane pliki GML, GIV, DXF lub PDF.

Osoby zajmujące się danymi przestrzennymi mogą korzystać z bezpłatnych usług sieciowych, korzystając z serwisu WMS lub WFS.

Widać zatem, że bez wychodzenia z domu czy też z firmy można składać wnioski i uzyskiwać dokumenty geodezyjne/mapowe, a także mieć dostęp do danych niezbędnych zarówno w procesie inwestycyjnym, jak i w zwykłych sprawach życiowych, np. przy dokonywaniu darowizn działek czy też ich sprzedaży (dokumentacja konieczna do aktu notarialnego). Poszczególne moduły systemu są intuicyjne, a sam system przyjazny w obsłudze.

Ważną kwestią, która pozwala w pełni wykorzystać możliwości portalu, jest posiadanie profilu zaufanego, czyli rodzaju podpisu elektronicznego wykorzystywanego również w ePUAP lub pacjent.gov.pl. Profil zaufany każdy może założyć samodzielnie i potwierdzić urzędowo np. w urzędzie gminy lub wykorzystując bankowość elektroniczną (w tym przypadku nie ma konieczności odwiedzania urzędu).

Wykonanie wszystkich prac objętych projektem od fazy koncepcyjnej po rzeczowe zakończenie zajęło łącznie osiem lat i trwało od 2014 do 2021 roku.

Całkowita wartość projektu wyniosła 42.209.270,30 złotych w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 35.651.939,27 złotych. Pozostała kwota – 7.103.245,77 złotych stanowiła wkład własny partnerów.

Konkurs Polskiej Agencji Prasowej Inwestycja z perspektywą 2023 dotyczy inwestycji samorządowych, zrealizowanych dzięki środkom unijnym. Aby zagłosować na projekt Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania zasobów mapowych subregionu woj. śląskiego wejść na stronę i oddać głos: https://samorzad.pap.pl/konkurs-inwestycja-z-perspektywa/kategoria/inwestycja-z-perspektywa/bielski-powiat-podniesienie.

oprac. ek

 

logo