Zabiegi termolezji

Na zdjęciu Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej rozpoczął  w lutym  wykonywanie  zabiegów termolezji u pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi, opornymi na leczenie farmakologiczne.

Kierownik Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego dr hab. n. med. Jerzy Słowiński wyjaśnił, że dzięki zabiegowi chorzy z Bielska-Białej i okolic mają dostęp do bardzo skutecznej, małoinwazyjnej terapii, której efektem jest długotrwała redukcja bólu.

Pierwszy zabieg wykonano u pacjenta z przewlekłym bólem kręgosłupa lędźwiowego. Zabieg polegał na odnerwieniu stawów międzykręgowych za pomocą elektrody wprowadzanej przezskórnie, pod kontrolą RTG. Celem zabiegu jest zmniejszenie dolegliwości wywołanych przeciążeniem i zmianami zwyrodnieniowymi wymienionych stawów.

Jerzy Słowiński powiedział, że najczęstszymi wskazaniami do termolezji są właśnie bóle kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego, wywołane zmianami w stawach międzykręgowych - tzw. zespół stawu międzykręgowego, a także bóle twarzy - np. neuralgia nerwu trójdzielnego i  bóle kości ogonowej - coccygodynia.

- Termolezja z wykorzystaniem tzw. prądu pulsacyjnego może być także wykorzystana do leczenia neuropatii nerwu pośrodkowego - zespół cieśni nadgarstka czy bólów korzeniowych w zakresie kręgosłupa lędźwiowego - dodał lekarz. 

Szpital Wojewódzki kupił aparat do termolezji. Urządzenie kosztowało ponad 146 tys. złotych. Ponad 90 procent tej kwoty to dotacja z budżetu województwa śląskiego.  Aparat do termolezji zainstalowany został w Centralnym Bloku Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego.

Zabiegi termolezji wykonywane są w ramach hospitalizacji i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

r