Za rozbudzanie zainteresowania fizyką

Na zdjęciu nagrodzona nauczycielka Joanna Sztuka-Janik – nauczycielka fizyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Bielsku-Białej

Joanna Sztuka-Janik – nauczycielka fizyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Bielsku-Białej otrzymała Nagrodę I stopnia Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. Grzegorza Białkowskiego dla Nauczycieli Fizyki. Nauczycielkę nagrodzono za rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania fizyką oraz znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

Polskie Towarzystwo Fizyczne honoruje wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauczania fizyki Nagrodą PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla Nauczycieli Fizyki. Trzystopniowa nagroda jest przyznawana za wybitną działalność dydaktyczną i wychowawczą nauczycielom fizyki oraz wychowawcom w placówkach oświatowo-wychowawczych i kształcenia ustawicznego. 

Nagroda honoruje ponadstandardowe wyniki nauczania fizyki, autorstwo podręczników, autorstwo opracowań metodycznych i wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania. 

r