Z korzyścią dla obu stron

Na zdjęciu prezes MZK Hubert Maślanka i rektor ATH Jacek Nowakowski Na zdjęciu prezes MZK Hubert Maślanka i rektor ATH Jacek Nowakowski, fot. MZK

Na studentów otwiera się Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej sp. z o.o. Brzmi nietypowo? A jednak. Umowę ze spółką zawarła właśnie Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. To pokłosie nowo utworzonego na uczelni kierunku o nazwie Eksploatacja pojazdów. Ten natomiast jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży motoryzacyjnej i rynku pracy.

Adepci tego kierunku będą mieli możliwość realizacji praktyk w siedzibie MZK czy tworzenia prac dyplomowych na przykładzie działalności miejskiego przewoźnika.

- Bardzo cieszę się z podpisanego porozumienia, ponieważ jako spółka dopatrujemy się w nim wielu szans zarówno dla nas jako dla pracodawcy, dla przedsiębiorcy, ale również dla społeczności akademickiej. Dzięki praktycznej współpracy proces dydaktyczny akademii będzie jeszcze bardziej efektywny i na pewno dla studentów atrakcyjny. Ponadto uważam, że wspólne działanie pozwoli wyjść naprzeciw wszystkim wyzwaniom, które widać na horyzoncie, m.in. wynikającym z koncepcji przemysłu 4.0. Jestem przekonany, że ta współpraca już wkrótce przyniesie wymierne efekty – mówi prezes zarządu MZK w Bielski-Białej Hubert Maślanka.

W umowie uwzględniono również takie obszary współpracy, jak: obustronne przeprowadzanie warsztatów dla studentów oraz pracowników uczelni i spółki, organizację wspólnych przedsięwzięć m.in. konferencji, seminariów, szkoleń itp., udostępnianie infrastruktury uczelni w celu realizacji wspólnych działań badawczo-rozwojowych czy dydaktyczno-szkoleniowych.

- MZK Bielsko-Biała to duży pracodawca w regionie, który jest w stanie wspierać naszą dydaktykę, chociażby przez udostępnienie swojej infrastruktury na potrzeby kształcenia studentów. ATH z kolei posiada zasoby, aby wzmacniać inicjatywy badawczo-rozwojowe partnera. Widać więc wyraźnie, że taka kooperacja ma szansę przynieść określone profity obu stronom – komentuje rektor ATH w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Nowakowski.

źródło: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej sp. z o.o.

 

Podpisanie umowy

 

Podpisanie umowy z ATH
fot. MZK