Wyremontują budynki mieszkalne

na zdjęciu panorama Bielska-Białej fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Miasto podpisało umowę o dofinansowanie ze środków europejskich dla projektu pod nazwą Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej. Pozyskano dofinansowanie w kwocie ok. 4,3 mln zł.

Projekt, który będzie realizowany do lutego 2022 r., polega na termomodernizacji 10 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w przy ulicach Stefana Batorego 19 i 21, Granicznej 4 i 6, Kazimierza Pułaskiego 5; a także budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi przy ul. Wyzwolenia 6A oraz budynków mieszkalno-usługowych przy ulicach - Sikornik 12, Nad Niprem 12, Cyniarskiej 10 oraz Jana Sobieskiego 85.

Przedsięwzięcie zakłada kompleksową termomodernizację 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz mieszkalno-usługowych stanowiących własność miasta, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Miejskiej w Bielsku-Białej. Wskazane obiekty zaliczają się do starej, zabytkowej tkanki miasta. Część z nich pochodzi jeszcze z XVIII w. (np. budynek przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5, oddany do użytku w 1756 r., czy budynek przy ul. Wyzwolenia 6a, oddany do użytku na przełomie XVIII i XIX w.).

Mimo że budynki te eksploatowane są od szeregu lat, to z konstrukcyjnego punktu widzenia znajdują się w dobrym stanie, typowym dla zasobów z wymienionych okresów. Problematyczne w ich przypadku są kluczowe parametry w zakresie efektywności energetycznej (przede wszystkim niewystarczający opór cieplny przegród zewnętrznych – ścian oraz wewnętrznych – stropy nad podłogami, czy pod przestrzenią poddaszy), a także archaiczny, bardzo mało efektywny i w znacznym stopniu obciążający środowisko naturalne sposób zaopatrzenia energetycznego.  Wnętrza ogrzewane za pomocą pieców kaflowych na paliwo stałe oraz ciepła woda użytkowa przygotowywana w miejscowych podgrzewaczach, zasilanych energią elektryczną.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa parametrów efektywności energetycznej opisanych nieruchomości oraz wyposażenie ich w nowe źródła ciepła i nowe instalacje. Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie szeregu robót budowlanych, konserwatorskich, instalatorskich i wykończeniowych w każdej z tych nieruchomości.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie długofalowych efektów, takich jak: spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, poprawa warunków zamieszkiwania w nieruchomościach objętych przedsięwzięciem, podwyższenie walorów estetycznych miasta oraz ograniczenie kosztów związanych z energetycznym zaopatrzeniem budynków.

Na podstawie umowy podpisanej 28 stycznia miasto zyskało dofinansowanie w kwocie ok. 4,3 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.  Warto przypomnieć, że w ramach pierwszej edycji konkursu w ramach Poddziałania 1.7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Miasto Bielsko-Biała otrzymało ok. 2,2 mln zł na podobne przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji 9 budynków wielorodzinnych – realizacja tego projektu trwa do kwietnia 2021 r.

oprac. wag

na zdjęciu loga projektu