Wypełnij ankietę dot. źródeł ciepła

Widok na Bielsko-Białą fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przypomina o obowiązku wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez wszystkich właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Taki obowiązek funkcjonuje od 1 lipca br.

Deklaracje można składać m.in. w formie elektronicznej, czyli przez internet. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć, nie wychodząc z domu. Wydział zachęca do korzystania z tego sposobu na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/
Deklarację można również złożyć w formie papierowej. Wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie - zgodnie z lokalizacją budynku. Druki można pobrać ze strony: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq oraz na stanowisku nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 6.
Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy, czyli do 30 czerwca 2022 roku w przypadku budynków już istniejących oraz 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła w przypadku nowo powstałych obiektów.

Więcej informacji na temat deklaracji można uzyskać pod telefonem 33 4971509 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Wydziału Ochrony Środowiska i Energii.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Uwaga, Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego przypomina również, że miejskie ankiety z 2020 roku, dotyczące ogrzewania, wypełniane przez mieszkańców domów jednorodzinnych i składane w Urzędzie Miejskim nie mogą być traktowane jako spełnienie powyższego obowiązku wprowadzonego ww. ustawą na terenie całego kraju.

źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Energii

oprac. ek