Wymarzony prezent od Mikołaja

Na zdjęciu plakat konkursu

Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich zaprasza dzieci w wieku 3-9 lat do udziału w konkursie plastycznym Mikołaju, proszę Cię o... Konkursowym zadaniem jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent, który dziecko pragnie otrzymać od Świętego Mikołaja. Zgłoszenia DK przyjmuje do 28 listopada, wyniki konkursu ogłosi 7 grudnia.

Gotowe dzieła dzieci należy dostarczyć do Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich mieszczącego się przy ul. Żywieckiej 302 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia do 28 listopada, DK prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami telefonów 33 816 34 57 lub 571 229 437. 

Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
- kategoria I – dzieci w wieku 3-4 lata (roczniki 2019-2018),
- kategoria II – dzieci w wieku 5-6 lat (roczniki 2017-2016),
- kategoria III – dzieci w wieku 7-9 lat (roczniki 2015-2013.
Na odwrocie pracy należy zawrzeć informacje: imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia autora pracy, tytuł pracy stanowiący dokończenie sformułowania Mikołaju, proszę Cię o...

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia publikujemy poniżej.

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród wraz z wystawą nagrodzonych prac zaplanowano 7 grudnia o godz. 16.30 w sali widowiskowej DK w Mikuszowicach Kr.

oprac. wag