Wyasfaltowana ulica Grażyńskiego 

Na zdjęciu na ul. Grażyńskiego nowa nakładka asfaltowa już jest, zaś na ul. Okrzei pojazdy drogowe do asfaltowania przygotowane do pracy Na ul. Grażyńskiego nowa nakładka asfaltowa już jest, zaś na ul. Okrzei pojazdy drogowe do asfaltowania przygotowane do pracy, fot. MZD

Nowy asfalt położony na blisko 200-metrowym odcinku ul. Michała Grażyńskiego od kilku dni cieszy kierowców. W najbliższych dniach drogowcy wejdą na ulice Stefana Okrzei, Jana Kilińskiego i Podwale. 

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej prace drogowe na wymienionych odcinkach odbywają się w ramach robot odtworzeniowych. Nowa nawierzchnia pojawiła się na całej szerokości ul. Michała Grażyńskiego pomiędzy rondem przy wlocie w ul. Gazowniczą a skrzyżowaniem z ul. Jana Kilińskiego. Podobne prace w najbliższych dniach obejmą całą długość ul. Jana Kilińskiego oraz krzyżujący się z nią odcinek ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Okrzei. Od tego miejsca aż po ul. Stanisława Dubois nawierzchnia asfaltowa zostanie położona po południowej stronie osi jezdni, przykrywając ślad po wykopach zakończonej tu inwestycji.

Wszystkie prace na wymienionych odcinkach odbywają się w ramach odtworzenia pasa drogowego po uprzednim zajęciu go przez bielską spółkę wodociągową Aqua S.A. Firma prowadziła tu niedawno remont swojej infrastruktury podziemnej.

W ramach koordynacji działań i współpracy z Miejskim Zarządem Dróg w Bielsku-Białej, gestorzy urządzeń podziemnych i tych znajdujących się w pasie drogowym otrzymują stosowne zezwolenia na prowadzenie koniecznych prac. Warunkiem jest jednak przywrócenie rozkopanych ciągów komunikacyjnych co najmniej do stanu sprzed wejścia w dany teren. Nie inaczej jest tym razem. Aqua S.A. zleciła odtworzenie omawianych wyżej odcinków ulic Eurovii S.A. Prace już się rozpoczęły. Roboty są prowadzone etapami, a nadzór nad inwestycją odbywającą się na koszt przedsiębiorstwa Aqua S.A. sprawuje MZD. 

opr. JacK