Wieża Babel na Beskidzkim

Na zdjęciu młodzież fot. Archiwum Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej

Każdy rodzic marzy o tym, by jego dziecko dobrze znało języki obce, miało swobodę poruszania się we współczesnym świecie. Z roku na rok wzrasta również w szkołach liczba uczniów, których ojczystym językiem nie jest język polski. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej od 1 października 2018 roku realizowany jest projekt Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 191.892 złotych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

25 nauczycieli tej szkoły w ramach projektu wzięło udział w kursach w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Wyjazdy odbywały się w trzech terminach 17-23 lutego, 30 czerwca – 6 lipca oraz 18-24 sierpnia 2019 r., zajęcia były odpowiednio przygotowane do poziomu językowego kursantów. Pierwsze dwie grupy nauczycieli korzystały z 23 godzin nauki języka angielskiego prowadzonych przez pracowników Meridian School. Dodatkowo grupa 6 nauczycieli, która wzięła udział w lutowym szkoleniu, wzbogaciła swój kurs językowy o elementy wiedzy dotyczącej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Natomiast ostatnia, 6-osobowa grupa nauczycieli języka angielskiego odbyła kurs metodyczny poświęcony metodzie CLIL – zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu.

Oprócz nauki sprawdzali swoje umiejętności praktycznego wykorzystania języka angielskiego w trakcie wycieczki do Chichester, na wyspę Isle of Wight, do Londynu czy ruin zamku Ryszarda II w Porchester. Dzięki tym kursom nauczyciele ZSO nie tylko podnieśli poziom swoich umiejętności językowych, ale także zapoznali się z kulturą i obyczajowością Anglii.

Efektem programu są szkolenia dla innych nauczycieli, lekcje otwarte, stosowanie aktywizujących metod nauczania. W ramach projektu PO WER Nowoczesna szkoła – dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna zorganizowano 16 października br. rajd integrujący polską i ukraińską młodzież ZSO. Podczas wycieczki uczniowie świetnie się bawili oraz dzielili się wiedzą na temat miejsc, z których pochodzą. Opowiadali o polskiej i ukraińskiej tradycji, kulturze i języku. Rozmowom dotyczącym problemów współczesnej młodzieży towarzyszyła degustacja polsko-ukraińskich potraw. Dzięki wiedzy zdobytej na warsztatach językowych w Portsmouth organizatorki rajdu przygotowały quizy, testy sprawdzające wiedzę kulturową oraz zadania praktyczne.

r