Ważne dla przewoźników osób

Na zdjęciu wejście do budynku UM przy pl. Ratuszowym 6 fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Publikujemy komunikat Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej dotyczący nowego obowiązku nałożonego na przedsiębiorców posiadających licencje w zakresie przewozu osób.

17 września 2023 r. nastąpiła zmiana ustawy o transporcie drogowym. W wyniku zmian w ustawie, przedsiębiorcy posiadający licencje wydane przed 17 września 2023 r. na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób muszą przedstawić następujące dokumenty:
• zaświadczenie o niekaralności wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem;
• orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
• orzeczenie o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
• prawo jazdy.

Obowiązek przedstawienia ww. dokumentów dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy.

Dokumenty należy złożyć do 31 marca 2024 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, piętro I, pokój nr 106. W przypadku niezłożenia dokumentów licencje wydane przed 17 września 2023 r. stracą ważność 1 lipca 2024 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości UM pod numerem telefonu 33 49 71 644.