W Kubiszówce o granicach języka

Na zdjęciu warsztaty projektu Granice języka – granicami świata Warsztaty projektu Granice języka – granicami świata, fot. Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz zakończył realizację projektu Granice języka – granicami świata, rozwijającego kompetencje językowe młodzieży. W warsztatach przygotowanych w tym projekcie uczestniczyło 200 uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Nadzieja.

Już po raz piąty z rzędu Kubiszówka zdobyła grant programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych. Tegoroczna edycja tego programu zatytułowana Język – człowiek  – kultura była poświęcona zagadnieniom z zakresu antropologii słowa i socjolingwistyki. Podczas cyklu warsztatów językowych dla młodzieży oraz warsztatów dla nauczycieli i  instruktorów podejmowano temat języka jako podstawowego narzędzia myślenia i komunikacji oraz nośnika przekazywania kultury. Zajmowano się też rolą języka w społeczeństwie.

Do stworzenia scenariuszy warsztatów Kubiszówka zaprosiła wybitnych językoznawców: prof. Izabelę Winiarską-Górską z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Anetę Załazińską z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konspekt warsztatów na temat wizji świata i człowieka w opowieściach różnych kultur przygotowała dr Agnieszka Przybyła-Dumin z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. W projekcie przeprowadzono łącznie 11 warsztatów, w których wzięło udział prawie 200 uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Nadzieja. Ciekawą propozycją edukacyjną dla nauczycieli i animatorów kultury pracujących z młodzieżą były warsztaty prof. A. Załazińskiej poświęcone relacjom między człowiekiem, językiem i kulturą. 

W ramach projektu przygotowano też wystawę kaligrafii zatytułowaną Pismo zwierciadłem kultury, na której zaprezentowano prace kaligraficzne Kamila Bachmińskiego. Z powodu pandemii nie udało się zrealizować młodzieżowego forum językowego, które w poprzednich latach finalizowało projekt. Zamiast niego powstała strona internetowa Granice języka – granicami świata http://granicejezyka.pl/, na której zostały zamieszczone wykłady ekspertów, scenariusze warsztatów i inne materiały edukacyjne.

r