In vitro bez poparcia radnych 

Na zdjęciu radni w sali sesyjnej fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Uchwała o finasowaniu przez miasto in vitro zdecydowanie podzieliła radnych podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. 

18 maja podczas LIX sesji Rada Miejska w Bielsku-Białej dyskutowała nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bielska-Białej. 

Przed podjęciem tej kwestii przez radnych do metody in vitro przekonywała na sesji przedstawicielka komitetu inicjatywy uchwałodawczej Joanna Wolska. W imieniu przeciwników uchwały wypowiadał się Adam Kisiel, który wskazywał na etyczne i zdrowotne zagadnienia związane z tą formą leczenia bezpłodności. 

Po tych wystąpieniach nastąpiła bardzo burzliwa i emocjonalna dyskusja, w której poruszano aspekty zdrowotne i etyczne in vitro oraz aspekty ekonomiczne - dotyczące dofinansowania przez samorząd tej formy zapłodnienia pozaustrojowego. 
Wszystkich zainteresowanych tą kwestią i argumentami odsyłamy do obejrzenia relacji z obrad https://transmisje.beskidy.pl/

Ostatecznie swoje stanowisko na temat projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Bielska-Białej radni wyrazili w głosowaniu. 

Przeciwko zagłosował klub radnych PiS - Barbara Waluś, Konrad Łoś, Edward Kołek, Marcin Litwin, Janusz Buzek, Andrzej Gacek i Piotr Ryszka - oraz 7 radnych z klubu Jarosława Klimaszewskiego: Katarzyna Balicka, Maksymilian Pryga, Karol Markowski, Roman Matyja, Bronisław Szafarczyk, Piotr Kochowski oraz Szczepan Wojtasik.

Za uchwałą natomiast zagłosowało 8 radnych - Dorota Piegzik-Izydorczyk, Renata Gruszka, Urszula Szabla, Krzysztof Jazowy, Rafał Ryplewicz, Dariusz Michasiów i Adam Wykręt z klubu Jarosława Klimaszewskiego oraz radny Tomasz Wawak z Niezależnych.BB. 

Od głosu w tej sprawie wstrzymali się Jerzy Bauer i Janusz Okrzesik z klubu Niezależnych.BB.

JacK