Uwaga, szczepienia lisów

Na zdjęciu lis fot. Pixabay

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 23 września do 1 października 2022 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.  Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo-plastykowy wypełniony płynem. Nie należy podnosić, dotykać i rozłamywać szczepionki.

Przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami - należy natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. W okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.

Informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie - tel. 122931000, www.wiw.krakow.pl oraz powiatowe inspektoraty weterynarii w województwie małopolskim.

r