Uwaga, ankieta w sprawie ogrzewania!

Na zdjęciu kominy na dachu budynku fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Urząd Miejski przeprowadza inwentaryzację źródeł grzewczych w domach jednorodzinnych znajdujących się na terenie Bielska-Białej, których mamy – jak się szacuje - około 20 tys. Część z nich ogrzewana jest kotłami na paliwa stałe, które wkrótce nie będą mogły być stosowane.

Konieczność inwentaryzacji wynika z zapisów tzw. uchwały antysmogowej (Uchwała sejmiku śląskiego z 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw). Uchwała zawiera harmonogram koniecznej likwidacji źródeł grzewczych na paliwa stałe. Inwentaryzacja w domach jednorodzinnych jest przeprowadzana w formie ankiet, które wypełnia właściciel lub najemca. Dane z ankiet posłużą do ustalenia potrzeb mieszkańców w zakresie wymiany starych kotłów na ekologiczne oraz przygotowania i wdrożenia działań ograniczających niską emisję, a w konsekwencji poprawiających jakość powietrza.

Druki ankiet zostaną dostarczone do mieszkańców listownie. Wypełnione ankiety można przekazać do Urzędu Miejskiego na cztery sposoby:
• oddać w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3 w budynku przy placu Ratuszowym 6,
• wysłać pocztą tradycyjną pod adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem na kopercie Ankieta Ogrzewanie,
• wysłać pocztą elektroniczną skan ankiety pod adres: pze@um.bielsko.pl, a wiadomość zatytułować Ankieta Ogrzewanie,
• wypełnić elektroniczną ankietę znajdującą się na stronie www.miastodobrejenergii.pl

Właściciele lub najemcy są zobowiązani do wypełnienia przygotowanej przez Urząd Miejski ankiety w terminie do końca marca 2020. Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. W przypadku niezłożenia wypełnionej ankiety w wyznaczonym terminie, pracownicy Urzędu Miejskiego będą wizytować budynki, by skontrolować źródła ogrzewania, zwłaszcza pod kątem spalania odpadów i jakości używanego paliwa.