Ulice Żywiecka i Krakowska z nowym oznakowaniem

Na zdjęciu ul. Żywicka w Bielsku-Białej fot. Paweł Sowa

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej kończy modernizację ulic Żywieckiej i Krakowskiej. Do realizacji został m.in. ostatni element w postaci oznakowania poziomego i pionowego obu ulic.

- Jeszcze nie wszystkie elementy oznakowania poziomego i pionowego zostały wykonane, co może budzić obawy kierowców dotyczące zgodności wprowadzanych zmian z docelową organizacją ruchu- informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś. - Wprowadzone zmiany na ul. Krakowskiej oraz ul. Żywieckiej wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz przyczynią się do poprawy przepustowości tych ulic.
Niezależnie od tego wpięcie sygnalizacji zlokalizowanych w ciągu ul. Żywieckiej do systemu ITS umożliwi operatorom systemu w Centrum Zarządzania Ruchem podjęcie natychmiastowych działań w przypadku ewentualnych zatorów bądź zdarzeń drogowych oraz monitorowanie i optymalizowanie sytuacji w tej części miasta. Wszystkie zmiany w organizacji ruchu realizowane są na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, poprzedzonych audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego - dodaje dyrektor. Zostają wprowadzane liczne usprawnienia dla kierujących pojazdami oraz pieszych.

Najważniejsze zmiany na ulicy Krakowskiej dotyczą:
wydzielonych lewoskrętów z ul. Krakowskiej dla większości skrzyżowań z ulicami poprzecznymi;
likwidacji wszystkich dotychczasowych sygnalizacji świetlnych i zastąpienia ich przejściami dla pieszych z azylem, oznakowanych dodatkowo sygnalizatorami ostrzegawczymi oraz wyposażonych w oświetlenie LED;
wydłużenia pasów do prawo-/lewoskrętów na wlocie ul. Krakowskiej do ul. Lwowskiej;
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Waleriana Łukasińskiego w kierunku ul. Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Tadeusza Romanowicza do skrzyżowania z ul. Krakowską);
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku ul. Tadeusza Romanowicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z łącznikiem ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Wapienną);
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Bohaterów Westerplatte w kierunku ul. Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. płk. Stanisława Dąbka do skrzyżowania z ul. Krakowską);
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Wincentego Pola w kierunku Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem ul. Adolfa Dygasińskiego z ul. Wincentego Pola do skrzyżowania z ul. Krakowską);
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Adolfa Dygasińskiego w kierunku ul. Cypriana Kamila Norwida (na odcinku od ul. Krakowskiej do skrzyżowania Adolfa Dygasińskiego z łącznikiem do ul. Wincentego Pola);
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Ludwika Solskiego w kierunku ul. Krakowskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Cypriana Kamila Norwida do skrzyżowania z ul. Krakowską);
budowy zatok autobusowych.

Na ulicy Żywieckiej najważniejsze zmiany dotyczą:
budowy przejść dla pieszych z azylem;
włączenia ulic podporządkowanych (poza skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną) na zasadach prawoskrętów;
budowy trzech pasów na wlocie ul. PCK do ul. Żywieckiej – osobny pas dla każdej relacji;
wydzielenia lewoskrętu z ul. Żywieckiej w ul. Marii Skłodowskiej-Curie oraz w ul. PCK;
zaślepienia ul. Gabrieli Zapolskiej oraz ul. Władysława Łokietka od strony ul. Żywieckiej;
skrętu w lewo z ul. Żywieckiej w ul. gen. Bora-Komorowskiego - skręt będzie możliwy tylko z jednego pasa zamiast z dwóch;
poszerzenia ul. Łagodnej o dodatkowy pas – skręt w lewo oraz jazda na wprost będą odbywać się z osobnych pasów;
całkowita zmiana programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żywieckiej, gen. Bora-Komorowskiego, Łagodnej – zrezygnowano ze sterowania sygnalizacją świetlną za pomocą wlotów;
wygaszenia lewego pasa ruchu w kierunku Żywca na wysokości skrzyżowania ul. Żywieckiej z ul. Straconki – lewy pas jako szybszy zostanie wygaszony w tym miejscu, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma możliwości, aby kontynuacją pasa do jazdy na wprost był pas do lewoskrętu;
możliwości zjazdu na stację paliw zlokalizowaną na wysokości ul. Górskiej bezpośrednio z ul. Żywieckiej;
włączenia wszystkich sygnalizacji na przebudowywanym odcinku ul. Żywieckiej do systemu ITS.

JacK