Tytuł dla dr. Jerzego Polaka

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Przyznany pośmiertnie dr. Jerzemu Polakowi przez bielską Radę Miejską tytuł Zasłużony dla miasta Bielska-Białej odebrał podczas sesji RM 23 kwietnia przedstawiciel rodziny zmarłego historyka.

Podczas LXX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, która odbyła się 23 kwietnia, nastąpiło wręczenie tytułu Zasłużony dla miasta Bielska-Białej dla śp. dr. Jerzego Polaka. Tytuł i stosowny dyplom odebrał przedstawiciel rodziny zmarłego historyka - Roman Herok. Była to konsekwencja uchwały jaką, radni podjęli podczas LXVIII sesji 22 lutego br.

Przypomnijmy, że wnioskiem o nadanie tytułu Zasłużony dla miasta Bielska-Białej dr. Jerzemu Polakowi wystąpił prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, przychyliwszy się do inicjatywy radnego Janusza Okrzesika oraz miejskich środowisk historycznych, według których zasłużony historyk Jerzy Polak swoją pracą dla upamiętnienia dziejów miasta i regionu w pełni zasłużył na ten zaszczytny tytuł.

Jerzy Polak urodził się w 1954 roku w Cieszynie, jednak większość swojego życia spędził w Bielsku-Białej, gdzie ukończył II LO im. Adama Asnyka. Następnie studiował historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tytuł doktora nauk humanistycznych obronił pod koniec lat 80. XX wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Od 1978 roku przez 12 lat pracował w Muzeum Zamkowym w Pszczynie jako adiunkt i kustosz - kierownik Działu Historii i Kultury Regionu, a w grudniu 1990 roku objął stanowisko dyrektora ówczesnego Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej. Już kilka miesięcy później zapoczątkował w trudnej sytuacji finansowej szeroko zakrojone prace remontowe Zamku Sułkowskich. 
Za jego kadencji udostępniono dla zwiedzających zrekonstruowany Dom Tkacza oraz Muzeum Techniki i Włókiennictwa, a także przeprowadzono generalny remont Fałatówki w Bystrej. Działał w Radzie Programowej Biblioteki Bielska-Białej i w Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych przy Prezydencie Bielska-Białej. Był członkiem stowarzyszenia Lipnik, a w 1993 roku założył wraz z innymi pasjonatami nieistniejące już dzisiaj Bielsko-Bialskie Towarzystwo Tramwajowe. Jako jego prezes w 1998 roku napisał Historię bielskiego tramwaju. 
W 2011 roku współtworzył Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne, gdzie pełnił funkcję honorowego prezesa. Wybitny historyk, badacz dziejów Bielska-Białej i pisarz. Spędził wiele godzin w archiwach, poszukując informacji rzucających nowe światło na zagadnienia z przeszłości, przypominając zapomniane wątki lokalnej historii. Naukowiec o otwartym umyśle, pod wpływem pozyskanych informacji potrafił rewidować swoje dotychczasowe poglądy. Autor wielu publikacji naukowych poświęconych historii obu miast i dzielnic, do najważniejszych zalicza się m.in.: Dom Polski w Bielsku 1902-1952, Z badań nad dziejami Bielska-Białej od XIII do XX wieku, Zarys dziejów Lipnika czy Dzieje Mikuszowic Krakowskich. 
Niezwykle ważną, przełomową publikacją był napisany przez niego przewodnik Bielsko-Biała i okolice, wydany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej w 1988 roku, który do dzisiaj jest niedoścignionym wzorem. Po latach przemilczeń i cenzury wspomniane zostały w nim po raz pierwszy także dokonania niemieckojęzycznych współmieszkańców naszego miasta. Kolejną niezwykle ważną pozycją był wydany wspólnie z Mieczysławem Tomiczkiem album Bielsko-Biała w starej fotografii (1991). 
Zainteresowany polskim życiem narodowym, w tym działalnością ks. Stanisława Stojałowskiego, napisał Dzieje Domu Polskiego w Bielsku – pierwszą książkę opublikowaną w serii Biblioteki Bielska-Białej (1993). Był autorem zarysu dziejów Straconki, Lipnika i Mikuszowic Krakowskich, a także autorem szeregu publikacji poświęconych dziejom lokalnych straży pożarnych. Ostatnią z nich przygotował dla OSP w Lipniku, świętującej w 2020 roku swój 125 jubileusz istnienia. Współautor wydanej w 2010 roku monografii miasta - opracował jej drugi tom poświęcony dziejom Białej. 
Dr Jerzy Polak szeroko udzielał się na polu społecznym. Odgrywał kluczową rolę w Komisji Historycznej Parafii Opatrzności Bożej, powołanej w 1988 roku w związku z przygotowaniami do obchodów 200-lecia konsekracji bialskiego kościoła. Cztery wydane wówczas publikacje jego autorstwa pozostają do dziś najważniejszym opracowaniem przedstawiającym dzieje tej świątyni. 
Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 100 prac, książek i artykułów, na których wychowywały się kolejne pokolenia. Nieoceniony autorytet, skarbnica wiedzy. Człowiek niezwykły, pasjonat historii, niestrudzony badacz dziejów naszego miasta i jego okolic, a także znawca historii Ziemi Pszczyńskiej oraz Śląska Cieszyńskiego. 
Dr Jerzy Polak zmarł 23 września 2023 roku w Bielsku-Białej.


JacK 

na zdjęciu księga

Na zdjęciu stojący ludzie