Strefy parkowania po nowelizacji

Na zdjęciu parkomat Parkomat, fot. Paweł Sowa

Od 1 stycznia 2022 roku na terenie miasta będą obowiązywały nowe zasady korzystania z strefy płatnego parkowania. Nową uchwałę Przyjęła Rada Miejska Bielska-Białej 18 listopada podczas XXXVII sesji.

Od chwili utworzenia w czerwcu 2015 r. stref płatnego parkowania (SPP) w Bielsku-Białej ich funkcjonowanie podlega analizie w celu zapewnienia optymalnego i sprawnego działania oraz dostosowania do potrzeb mieszkańców. Podstawowym celem stworzenia stref i pobierania opłat jest to, aby w centrum miasta kierowcy parkowali w nich tylko na chwile dla załatwienia sprawy, a potem zwalniali miejsce innym potrzebującym, tak by zatrzymywanie się w strefie było rotacyjne.
W związku z tymi oczekiwaniami wprowadzono zmianę dotychczasowych godzin wnoszenia opłat w strefach płatnego parkowania z obecnych 8.00-16.00 na 8.00-17.00.
- Proponowana zmiana w głównej mierze ma zapewnić mieszkańcom, którzy wykupili stosowny abonament, możliwość znalezienia wolnych miejsc postojowych po godzinie 16.00. Miejsca te najczęściej są zajmowane przez innych użytkowników korzystających z możliwości darmowego postoju w SPP. W odpowiedzi na liczne sygnały mieszkańców proponuje się zastosowanie znacznie korzystniejszego względem dotychczasowego abonamentu mieszkańca rozwiązania w formie abonamentu obszarowego. Będzie on bowiem uprawniał do postoju w obrębie większego rejonu obejmującego trzy wybrane przez mieszkańca ulice zlokalizowane bezpośrednio w pobliżu jego miejsca zameldowania. Rozwiązanie to pozwoli na łatwiejsze znalezienie wolnego miejsca postojowego w SPP przez posiadacza abonamentu - przekonywał podczas sesji RM dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Wojciech Waluś.
Dla pobudzenia rotacji parkujących pojazdów zmieniono obecne stawki opłat w bielskich SPP na następujące: 2 zł za pierwsze 30 minut postoju, 3,50 zł za pierwszą godzinę postoju, 4 zł za drugą godzinę postoju, 4,50 zł za trzecią godzinę postoju i 3,50 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju.
- Zbyt niskie opłaty parkingowe nie zmniejszają trudności ze znalezieniem wolnych miejsc postojowych i nie wymuszają większej rotacji pojazdów. Tym samym dotychczasowe stawki opłat w SPP, utrzymujące się od chwili jej powstania na niezmienionym poziomie, nie gwarantowały już odpowiedniego stopnia rotacji przy stale wzrastającej liczbie pojazdów w SPP – tłumaczy podwyżkę stawki dyrektor Waluś.


JacK