Straż miejska ma już 30 lat

na zdjęciu prezydent gratuluje strażnikom miejskim fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

6 września w siedzibie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej świętowano jubileusz powstania tej formacji. Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski podziękował strażnikom za trudną i niebezpieczną pracę, podkreślając przy okazji ich zaangażowanie w pomoc mieszkańcom podczas pandemii Covid-19.

Podczas skromnej uroczystości wręczono strażnikom nagrody oraz awanse.

– Poza działaniami czysto represyjnymi, które nakłada na nas ustawa, realizujemy również wiele czynności związanych z profilaktyką i pomocą dla mieszkańców, jak choćby pomoc w uruchomieniu samochodu gdy akumulator się rozładuje. Realizujemy wiele czynności w zakresie ochrony środowiska, również przy wykorzystaniu drona. Te działania przyczyniają się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Straż Miejska odbywa też wiele spotkań z dziećmi i młodzieżą, podczas których tłumaczymy podstawowe zasady bezpieczeństwa publicznego czy ekologii – informował Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Gładysz.

Warto przypomnieć, ze proces tworzenia Straży Miejskiej w Bielsku-Białej rozpoczął się już 17 grudnia 1990 r., kiedy to na podstawie zarządzenia została ona utworzona jako jednostka organizacyjna. 2 stycznia 1991 r. prezydent Bielska-Białej Krzysztof Jonkisz zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych z wnioskiem w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Bielsku-Białej. Etap przygotowawczy zakończył się 21 marca 1991 r. podjęciem przez Radę Miejską uchwały o utworzeniu SM oraz zatwierdzeniem jej statutu i regulaminu, z mocą obowiązywania od 1 marca 1991 r.

JacK

na zdjęciu prezydent przemawia

 

na zdjęciu prezydent obbiera symboliczną paterę
fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB