Stopa bezrobocia bez zmian

na zdjęciu budynek Powiatowego Urzędu Pracy fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Bezrobocie utrzymuje się na tym samym poziomie, ale niestety pojawia się mniej ofert pracy – tak wynika z ostatnich oficjalnych danych o sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia 31 października 2020 roku wynosiła w kraju 6,1 proc. (bez zmian w stosunku do danych opublikowanych na koniec września), w województwie śląskim 4,8 proc. (bez zmian), w Bielsku-Białej 2,5 proc. (bez zmian) i w powiecie bielskim 4,2 proc. (spadek o 0,1 proc.).

- W październiku 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano spadek w ewidencji liczby bezrobotnych o 71 osób w stosunku do września br. Zarejestrowano 600 osób, tj. o 60 osób mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 67,5 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 55 proc. stanowiły kobiety. 9,5 proc. ogółu osób zarejestrowanych w październiku to osoby, które poprzednio nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 26 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 21,2 proc. osób - informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej Marek Hetnał. 

Jaka wynika z raportu PUP, w październiku 2020 r. zgłoszono 818 wolnych miejsc pracy, tj. o 849 mniej niż w miesiącu poprzednim, wśród nich 38 ofert skierowanych było do osób niepełnosprawnych. 798 wolnych miejsc pracy zgłoszono w ramach ofert niesubsydiowanych, miejsc pracy subsydiowanej było 20. 

Wśród ofert pracy niesubsydiowanej było:

- 26 dotyczyło osób z wykształceniem wyższym, m.in. w takich zawodach, jak: pedagog szkolny, dziennikarz wydawca, psycholog/terapeuta, nauczyciel przedszkola, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kierownik ds. eksportu na Ukrainę i importu z Ukrainy, nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel historii, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel języka angielskiego;- 37 dla osób z wykształceniem średnim (m.in. biomasażysta, handlowiec, magazynier, operator wózka widłowego, hydraulik, informatyk, elektryk, księgowy, pomoc biurowa, mechanik, kurier, opiekun osoby starszej); 
- 128 dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (m.in. operator maszyn, kucharz, sprzedawca, ochroniarz, szwaczka, pracownik magazynowy, kierowca międzynarodowy, konserwator, fryzjer, piekarz, dozorca); 
607 dla osób z wykształceniem podstawowym (m.in. pracownik produkcji, kontroler jakości, operator maszyn, monter, krawiec, praser tworzyw sztucznych, sprzątaczka, sprzedawca, kurier, kelner, dekarz, pomocnik stolarza, robotnik budowlany, pomoc ogrodnika, pracownik gospodarczy).

Miejsca pracy subsydiowanej czekały: 

- na 17 osób z wykształceniem średnim, m.in. w zawodach: rejestrator medyczny, księgowy, pracownik biurowy, ekspedytor sprzedaży internetowej, technolog robót wykończeniowych;
- na 3 osoby z wykształceniem zawodowym, m.in. drukarz, elektromonter, asystent brygadzisty obsługi przewiązki.

Niestety, do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej wpłynęły także informacje od trzech przedsiębiorstw, które zamierzają dokonać zwolnień grupowych - maja one objąć 224 osoby z terenu działania PUP.

JacK