Sto lat Józefy Mądro

Pani Józefa Mądro wśród kwiatów Józefa Mądro

Józefa Mądro z Bielska-Białej 16 marca dołączyła do grona bielskich stulatków. Jubilatka urodziła się w Tarnówku w powiecie Czarnków. Po zakończeniu II wojny światowej los rzucił ją i jej męża Józefa, z którym ślub wzięła 25 grudnia 1948 r., na ziemie odzyskane – do Płot pod Gryfice w obecnym województwie. zachodniopomorskim. Tam na świat przyszły dwie córki – Helena i Urszula. Pani Józefa jest odważna i pracowita. Zawsze stawiała sobie duże wymagania, chciała rodzinie zapewnić lepsze życie. Rodzina przemierzyła całą Polskę z północy na południe kraju i Bielsko-Biała zrobiło na nich bardzo dobre wrażenie, kupili tu działkę, wybudowali dom i w 1964 r. zamieszkali przy ul. Żywieckiej. Józefa Mądro pracowała w Szpitalu Stalownik jako salowa. Jubilatka doczekała się 5 wnuków i 8 prawnuków. Jest otoczona ciepłą i serdeczną opieką córki i jej rodziny.                                          

opr. JacK