Statystyczny obraz bielskiej policji w 2019 roku

Grupa policjantów w mundurach galowych stojąca tyłem, przed nimi napis policja fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta w 2019 r. zaprezentowano 17 marca na sesji Rady Miejskiej. Każdego dnia ubiegłego roku bielscy policjanci wykrywali średnio 17 przestępstw, ujawniali 89 wykroczeń, przeprowadzali 98 interwencji. Średni czas reakcji policjantów na zgłoszenie wynosił 9,19 minut.

Komendantowi miejskiemu policji w Bielsku-Białej podlega 8 komisariatów i 2 posterunki, w których służbę pełni 634 policjantów. W patrolach ulicznych codziennie uczestniczyło 94 policjantów, 32 funkcjonariuszy pełniło służbę w ruchu drogowym, m.in. sprawdzając stan trzeźwości u 623 kierujących pojazdami. W sumie w 2019 r. stróże prawa sprawdzili stan trzeźwości ponad 220 tys. kierujących, zatrzymali 752 nietrzeźwych kierowców. Ogółem zdarzeń drogowych było 500, z czego wypadków drogowych 135, zginęło 7 osób, 154 osoby zostały ranne; kolizji drogowych zanotowano 4865. Najwięcej zdarzeń drogowych wynikało z niezachowania bezpiecznej odległości miedzy pojazdami oraz z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu.

4.049 policjantów zabezpieczało w 2019 roku 615 imprez – w tym 72 tzw. zwykłe imprezy masowe i 8 imprez masowych podwyższonego ryzyka. W minionym roku odnotowano wzrost wykrywalności przestępstw, w tym tych najbardziej uciążliwych społecznie, policjanci ujawnili też o ponad tysiąc przestępstw więcej niż w roku 2018. Zatrzymano więcej osób poszukiwanych listami gończymi. Policjanci odzyskali ponad 4,5 miliona złotych majątku pochodzącego z przestępstw, ujawnili 96 osób zaginionych, zatrzymali w sumie blisko 1,5 tysiąca osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości. Zabezpieczyli ponad 8 kg narkotyków, w tym 1 kg tych najgroźniejszych dla życia – dopalaczy. Na czarny rynek nie trafiło ok. 16.700 działek handlowych o wartości blisko pół miliona złotych. Na pracę policjantów wniesiono 31 skarg, z których 3 zostały uznane za uzasadnione.

Od samorządu Bielska-Białej policjanci otrzymali w ubiegłym roku 324.000 zł na zakup samochodów oraz dodatkową służbę patrolową. Na ulice Bielska-Białej i powiatu bielskiego wyjechało w 2019 r. 13 nowych radiowozów. Na podstawie liczby wykroczeń można pokusić się o mapę miejsc mniej bezpiecznych w Bielsku-Białej – na terenie działania I komisariatu są to: centrum miasta, ul 11 Listopada, dolna część osiedla Złote Łany, ul. Broniewskiego i ul. Dmowskiego na oś. Śródmiejskim. Policjanci II komisariatu często interweniują w Parku Włókniarzy oraz przy ul. Sterniczej; policjanci z III komisariatu często muszą zaglądać na ul. Cechową, w okolice klubów Pomarańcza i Klimat; natomiast na terenie podległym IV komisariatowi dużo zdarzeń odnotowuje się w rejonie Komorowic, ul. Grażyńskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Od kilku lat istnieje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oparta na informacjach gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych, pozyskiwanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami oraz podczas debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. W 2019 roku na mapie zagrożeń użytkownicy zgłosili łącznie 2.810 zagrożeń. W wyniku podjętych weryfikacji potwierdzonych zostało 1.325 zagrożeń, 224 zostały wyeliminowane do końca 2019 roku, a 20 przekazano do realizacji innym służbom posiadającym w swoich kompetencjach stosowne narzędzia umożliwiające wyeliminowanie zagrożenia.

JacK