Stare kamienice będą jak nowe

na zdjęciu kamienica Rynek 11 kamienica Rynek 11; fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej realizują projekt Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I. Zaplanowano w nim przeprowadzenie - remontów konserwatorskich, modernizacji, przebudowy i adaptacji 9 zabytkowych kamienic - oraz zakup, modernizację, przebudowę i adaptację kompleksu dwóch poprzemysłowych budynków zlokalizowanych w centrum Bielska-Białej objętym Programem Rewitalizacji obszarów miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy 10 obiektów znajdujących się w centrum Bielsko-Biała, z których 9 to zabytkowe kamienice będące własnością Miasta Bielska-Białej, a jeden obiekt poprzemysłowy to kompleks dwóch budynków, którego koszt zakupu zostanie sfinansowany w ramach projektu. Są to kamienice - Rynek 11 oraz Rynek 16/Juliusza Słowackiego 1b, przy pl. św. Mikołaja 7 oraz pl. św. Mikołaja 12, przy ul. Jana Sobieskiego 13 i przy ul. Jana Sobieskiego 2-4 oraz ul. Jana Sobieskiego 19, przy ul. Józefa Pankiewicza 7, przy ul. Cieszyńskiej 18 oraz poprzemysłowy kompleks budynków przy ul. Romana Dmowskiego 6 i 10.

Obiekty te będą wykorzystywane na cele - mieszkaniowe, do prowadzenia działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i do prowadzenia działalności gospodarczych. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się nie tylko do rewitalizacji infrastrukturalnej, przestrzennej i technicznej historycznego centrum miasta, ale także społecznej i ekonomicznej społeczności lokalnej na obszarze zdegradowanym, objętym programem rewitalizacji.
W wyniku realizacji projektu częściowej lub całkowitej zmianie ulegnie przeznaczenie niektórych z obiektów, powstaną nowe lokale użyteczności publicznej, przeznaczone na działalność społeczną prowadzoną przez miejskie jednostki organizacyjne, takie jak Galeria Bielska BWA i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Będą nadzorowane i administrowane przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Kompleksowej modernizacji podlegać będą mieszkania oraz pustostany znajdujące się w zabytkowych kamienicach, wyremontowane zostaną również lokale przeznaczone na działalność komercyjną.

Projekt Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I adresowany jest do mieszkańców Bielska-Białej, turystów i przedsiębiorców, zwłaszcza osób zamieszkujących obszar rewitalizacji. Policzalnym efektem realizacji projektu będzie również liczba osób, które skorzystają w ciągu 12 miesięcy z tej infrastruktury. Będą to przede wszystkim lokatorzy mieszkań - w wyremontowanych kamienicach zamieszka 133 lokatorów, a 56 osób - użytkowników/przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą - będzie mogło prowadzić działalność w lokalach komercyjnych. Obiekty wykorzystywać będą również uczestnicy działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, realizowanych w oparciu o zmodernizowana infrastrukturę, a także uczestnicy/klienci aktywności realizowanych przez organizacje pozarządowe i Centrum Seniora. Oszacowano, że łącznie, w ciągu 12 miesięcy będzie to około 5000 osób. Oczywistym jest fakt, że z projektu skorzystają również osoby niezwiązane z centrum miasta, będące tylko sporadycznie w tej okolicy - goście restauracji, klienci instytucji i turyści.
W wyremontowanych obiektach prowadzone będą działania dla różnych grup społecznych. Wszystkie obiekty zostaną objęte szlakiem turystycznym, niektóre zostaną w całości lub częściowo wyremontowane na potrzeby mieszkaniowe, niektóre obiekty zostaną częściowo wyremontowane na potrzeby komercyjne i zostaną przeznaczone pod wynajem na działalność gospodarczą, w całości lub częściowo będą przeznaczone na realizację funkcji użyteczności publicznej w tym działalności społecznej (skorzystają mieszkańcy, organizacje pozarządowe i osoby korzystające z ich wsparcia, seniorzy, dzieci i młodzież – przyp. red.).

Opr. JacK