Stare Bielsko nagrodzone

Na zdjęciu koścół św. Stanisława fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Tytuł Modernizacja Roku 2019 zdobył remont kościoła w Starym Bielsku. Specjalną Nagrodą imienia Jana Sztaudyngera wyróżniono również Bogusława Puchalika - społecznika pracującego na rzecz tego przedsięwzięcia.

23 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 24. Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. Na konkurs wpłynęło 460 zgłoszeń. Tytuł Modernizacja Roku 2019 w kategorii elewacje i termorenowacje zdobył remont elewacji kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starym Bielsku. Nagrodę otrzymał inwestor, czyli Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława B.M. wraz z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, wykonawca - firma AC Konserwacja Zabytków Piotrowski - oraz autor projektu - Biuro Projektów Tomasz Moskal.

W uzasadnieniu decyzji jury podkreśliło: końcowy etap prac został poprzedzony bardzo wnikliwymi badaniami konserwatorskimi w celu określenia zasięgu, miejsc występowania i stanu technicznego historycznych tynków. Na tej podstawie przystąpiono do rekonstrukcji wapienno-piaskowych wypraw tynkarskich wg oryginalnej receptury z w. XIV „kładzione ręką”. Uzupełniono i zakonserwowano profilowany cokół wieńczący fundament oraz wyremontowano oszkarpowanie z daszkami kamiennymi. Całość prac i osiągnięty efekt „falowania”(brak ostrych naroży i licowanych płaszczyzn) zasługują na szczególne wyróżnienie.

Tytułem Modernizacja Roku 2019 specjaliści tak naprawdę docenili prawie 30-letni proces przywracania świetności najstarszemu obiektowi sakralnemu na terenie Bielska-Białej, w który zaangażowanych było bardzo wiele osób - pisaliśmy już o nich i jeszcze napiszemy. Teraz przypominamy tylko, że prace zainicjował i przez wiele lat prowadził ks. prałat Antoni Kulawik, obecnie emerytowany proboszcz tej parafii. Jego dzieło kontynuuje ksiądz proboszcz Zygmunt Siemianowski. Współpracowali z nim społecznicy Izabela Kania i Bogusław Puchalik. O przyznanie środków na remont kościoła w Starym Bielsku w poprzedniej kadencji zabiegali m.in. Jarosław Klimaszewski - obecny prezydent Bielska-Białej, a wtedy przewodniczący Rady Miejskiej, oraz Adam Ruśniak - ówczesny radny, a obecnie zastępca prezydenta miasta. Starania o fundusze wsparł również Grzegorz Puda – obecnie wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

O tym, jak ważni są przy tego typu inwestycjach ludzie, najlepiej świadczy nagroda imienia Jana Sztaudyngera, również przyznawana w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w. Jak podkreślali organizatorzy, wspólnym mianownikiem dla konkursu i twórczości Jana Sztaudyngera jest propagowanie optymizmu i pozytywnych postaw. Będzie pięknie, jeśli przełoży się to również na życzliwość i uśmiech w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach inwestor - wykonawca - architekt - użytkownik - mieszkaniec. Nagrodę Specjalną im. J. Sztaudyngera otrzymał Bogusław Puchalik za specjalne zasługi w podtrzymywaniu pozytywnych relacji społecznych.

Warto przypomnieć, że nagrodzony remont elewacji został przeprowadzony w ramach projektu pn. Stare Bielsko odNowa - prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane w zabytkowym kościele św. Stanisława BM dla utworzenia nowej oferty kulturalnej regionu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Koszt prac oszacowano na ponad 3 mln zł - z funduszy UE dofinansowano 70 procent kosztów prac, pozostałą część parafia musiała zgromadzić jako wkład własny. Prace udało się przeprowadzić także dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta, jak i pieniędzy diecezjalnych.

JacK


O kościele

Gotycki kościół św. Stanisława wybudowano w drugiej połowie XIV w. Został ufundowany przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka. To najstarszy obiekt na terenie miasta. W kościele oprócz imponującego, późnogotyckiego tryptyku z początku wieku XVI, przypisywanego Mistrzowi Rodziny Marii, znajdują się m.in. portale z 1380 roku, drzwi z zakrystii do prezbiterium z 1500 r., gotyckie polichromie.
Świątynia pełniła funkcję kościoła parafialnego dla miasta Bielska i wsi Bielsko do 1447 r. Wówczas stała się kościołem filialnym parafii św. Mikołaja w Bielsku. W 1953 r. została erygowana parafia św. Stanisława w Starym Bielsku. Od 1992 r. parafia należy do diecezji bielsko-żywieckiej.