Społeczne projekty na pikniku

Dziewczynka rysuje źdródło: Wydział Polityki Społecznej UMBB

Podczas pikniku rodzinnego z okazji 25-lecia Miejskiego Domu Kultury, który był częścią tegorocznych Dni Bielska-Białej, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego realizował dwa ważne projekty społeczne - z Fundacją Biegniemy z Mają promocyjno-edukacyjny projekt Dbam o dziecko, a z Podbeskidzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Bielskim Towarzystwem Trzeźwości oraz Klubem Arka KTK kampanię profilaktyczną Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Piknik odbywał się 4 września w Parku Słowackiego.

Projekt Dbam o dziecko dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i jest adresowany do rodziców i opiekunów. Specjalnie na piknik przygotowane zostały książeczki edukacyjne opracowane przez lek. med. Dorotę Stachowicz, Fundację Biegniemy z Mają oraz Fundację MUVVE. Zamieszczono w nich ćwiczenia i podpowiedzi, w jaki sposób obserwować dziecko pod kątem zdrowia psychicznego, na co zwracać uwagę, co może zaniepokoić w zachowaniu młodej osoby, jak sobie zaradzić w niepokojącej sytuacji itp.
W książeczkach umieszczono też wykaz instytucji i placówek na terenie Bielska-Białej oferujących pomoc psychologiczną i opiekę psychiatryczną dzieciom, młodzieży i dorosłym, a także listę miejsc, w których można spędzić wolny czas.
Partnerem projektu była Grupa Kęty.
Stoisko Dbam o dziecko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Osoby je odwiedzające zwracały uwagę na konieczność poruszania tematyki zdrowia psychicznego młodych osób, zwłaszcza w kontekście problemów związanych z ograniczeniami pandemicznymi. Książeczki projektu dostrzec można było u niemal wszystkich osób, które korzystały z atrakcji sobotniego pikniku.

Ogólnopolska kampanii profilaktycznej pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł, odbywa się w tym roku pod hasłem W poszukiwaniu szczęścia. Na stoisku informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień i kryzysu psychicznego promowano projekt Szukam szczęścia bez używek. Pokazano pantomimę na temat utraty wolności w następstwie uzależnienia. Dzieci chętnie malowały swoje autoportrety, na obrazach przedstawiały swoje rodziny, pasje i marzenia. Przekonanie o swojej wartości, pozytywne myślenie, dążenie do celów przy znajomości swoich mocnych i słabych stron, a także budowanie pozytywnych relacji są czynnikami chroniącymi dzieci i młodzież przed sięganiem po używki. Rodzice chętnie korzystali z konsultacji specjalistów Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości, uzyskując informacje o miejscach profilaktyki, wsparcia psychologicznego oraz psychoterapii, przeznaczonych dla osób przeżywających w życiu trudne chwile oraz uzależnionych i ich rodzin.

Dbam o dziecko

 r