Spółdzielnia socjalna działa już rok

Na zdjęciu jedna z pracownic Synergii Jedna z pracownic Synergii w budynku bielskiego Urzędu Miejskiego, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Mija rok od rozpoczęcia pracy Spółdzielni Socjalnej Synergia, powołanej do życia 30 kwietnia 2020 r. przez miasto Bielsko-Biała i gminę Kozy. To pierwsza taka spółdzielnia w naszym mieście. 

Stworzenie tej spółdzielni socjalnej miało na celu przede wszystkim przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie bezrobotnych i niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn nie mogą znaleźć pracy na wolnym rynku. Spółdzielnia pomaga im w odbudowaniu i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Zwiększa też szanse zatrudnienia dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, a także bielskiego Powiatowego Urzędu Pracy.

Na początku działalności Synergii zostało zatrudnionych 12 osób, na koniec 2020 r. liczba pracowników spółdzielni wynosiła już 24 osoby, w tym 20 osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.
- Niestety, w Synergii jest duża rotacja pracowników. Wśród problemów z utrzymaniem miejsca pracy przez pracowników na pierwszy plan wysuwają się: problem alkoholowy (jako główny), sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz brak pewności co do chęci zmiany stylu życia - informuje prezes Spółdzielni Socjalnej Synergia Paweł Tomiczek.

Spółdzielnia zajmuje się takimi pracami, jak:
niespecjalistyczne sprzątanie wewnątrz budynków - ogólne sprzątanie wnętrz i podobna działalność pomocnicza, utrzymanie czystości na zewnątrz w zależności od pory roku, usuwanie z chodników opadłych liści, odśnieżanie chodników, parkingów i alejek;
prace interwencyjne związane z utrzymaniem terenów zielonych - koszenie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie wiatrołomów, wyłomów, a także konarów drzew i gałęzi;
usługi konserwatorskie i drobne naprawy wewnątrz i zewnątrz budynków - malowanie pomieszczeń, wymiana urządzeń sanitarnych, prace ogólnobudowlane, dezynfekcja pomieszczeń i obiektów małej architektury.

Siedziba Spółdzielni Socjalnej Synergia jest w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 220.

r