Sobota z ekologią

Na zdjęciu jedno z miejsc wykonanych w ramach projektu fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Już w sobotę, 24 września, na Błoniach wielkie święto ekologii! Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w warsztatach, zabawach i spotkaniach z ekoedukatorami.

Minęły wakacje, mija pierwszy miesiąc edukacji, ale nadal pragniemy aktywności i integracji na świeżym powietrzu. 24 września w godzinach 10.00-18.00 na zielonych terenach rekreacyjnych bielskich Błoni, Urząd Miejski w Bielsku-Białej organizuje edukacyjny piknik ekologiczny pn. Swoje środowisko znamy i BBardzo kochamy, na który serdecznie zaprasza. Piknik organizowany jest w ramach projektu Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap II.

To wydarzenie dla całych rodzin. Chcąc pogłębić zamiłowanie do lokalnego środowiska przyrody, dzięki któremu wszyscy możemy egzystować, organizatorzy zaprezentują inspirujące warsztaty edukacyjne dla rodziców i dzieci. Innymi słowy: posiądą niecodzienną wiedzę do codziennego wykorzystania, wypróbują ją na miejscu, a stworzone dzieła zabiorą ze sobą. Powstaną ekologiczne środki czyszczące z produktów dostępnych w każdej kuchni, indywidualnie dekorowane doniczki z antysmogowymi roślinami na domowy parapet czy wielonasienne bomby ekologiczne pomocne w zazielenianiu i ukwiecaniu nieużytków. Do dyspozycji uczestników będzie intrygujący pokój zagadek związanych z dziejami Ziemi, które pozwolą sprawdzić lub poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie. Cała rodzina zabawi się w ekipę odkrywców, a ścisła współpraca wszystkich jej członków pomoże wydostać się z Terra Escape Roomu. Wspólnie spędzony czas na budowaniu wrażliwości przyrodniczej będzie urozmaicony ekologicznym poczęstunkiem.

Udział w pikniku bezpłatny, wstęp wolny dla wszystkich!
Więcej na stronach www.ekosynteza.bielsko-biala.pl  oraz www.miastodobrejenergii.pl.

Celem ww. projektu jest ochrona gatunków fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych, wzmocnienie ochrony bioróżnorodności i zmniejszenie presji urbanistycznej na środowisko naturalne. Chodzi tu o wzrost ekoświadomości mieszkańców Bielska-Białej oraz utworzenie korytarzy ruchu turystycznego.
W ramach tego projektu w ostatnim czasie powstały na terenie miasta nowe ścieżki edukacyjne w następujących lokalizacjach:
• las miejski przy ul. Telimeny w Wapienicy
• las miejski przy ul. Łowieckiej w Wapienicy
• lasek Bathelta na lotnisku
• teren przy ul. Pieczarkowej i Antycznej
• wzgórze Trzy Lipki
• dawny tor saneczkowy w Cygańskim Lesie
• klasa w krajobrazie obok Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Pocztowej

Te obiekty mają spełniać różne funkcje: od rekreacyjnej poprzez edukacyjną po inspirowanie do pokochania i implementowania, gdzie to możliwe elementów lokalnego środowiska przyrodniczego: drzew, krzewów, roślin i zwierząt. W tych miejscach dedykowanych grupom uczniów i przedszkolaków, spacerowiczom, biegaczom czy rowerzystom napotkamy różnorodne elementy architektoniczne wykonane najczęściej z materiałów naturalnych takich jak kamień, drewno, wiklina. Są ławki, podesty, altany, siedziska drewniane, donice kwietne czy stacje pogodowe. Przy prawie wszystkich lokalizacjach widnieją przestrzenne rzeźby drewniane z motywami liści rodzimych drzew, a wiklinowe kompozycje tworzą schronienia, tunele, szałasy i przegrody widokowe. To wszystko ma posłużyć eksplozji terenowych zajęć szkolno-przedszkolnych, spontanicznych spotkań towarzyskich na łonie natury w przyjaznej scenerii oraz nieskrępowanej zabawie najmłodszych mieszkańców miasta. Ułatwienie edukacji środowiskowej mają stanowić różnorodne tablice edukacyjne ściśle powiązane z opisywanym terenem, zawierające wiedzę i ciekawostki przyrodnicze, np. o pszczołach, płazach, gadach, ptakach, roślinach miododajnych czy łąkowych itp. Niektóre obiekty są tak pomyślane, aby uzyskać efekt synergii przyrody i elementów życia człowieka w mieście.

Prawie wszystkie ścieżki edukacyjne zostały oddane do użytku. W 2023 roku zostanie zagospodarowanie kolejne miejsce - teren zieleni wzdłuż rzeki Białej od granicy z Gminą Wilkowice do Mostu Druha Piekiełki. O tym, gdzie są zlokalizowane ścieżki oraz o działaniach w projekcie informuje nowa strona www.ekosynteza.bielsko-biala.pl 

W ramach równoległego projektu Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap I powstaje obecnie Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) przy ul. Grotowej 11, serce tego przedsięwzięcia. CEE to zabytkowy budynek, dawniej przedszkole miejskie już wkrótce będzie dostępne dla mieszkańców Bielska-Białej jako miejsce, które edukuje, pokazuje oraz objaśnia jak funkcjonuje i jak ważne jest dla nas środowisko przyrodnicze, w którym egzystujemy. Obecnie trwają prace związane z częściową przebudową oraz całościową adaptacją budynku na ośrodek prowadzący działalność w zakresie edukacji ekologicznej. Funkcje edukacyjne, aktywizujące i rekreacyjne planowane są również na całym terenie otaczającym obiekt. Grupy uczestników z różnych środowisk będą mogły korzystać z różnorodnych zajęć edukacyjnych przy użyciu dostępnych w CEE pomieszczeń, urządzeń, instalacji, a także terenu wokół obiektu obfitującego w elementy wspomagające edukację sensoryczną.

Centrum Edukacji Ekologicznej zacznie pracę w 2023 r. 
 

źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

logotypy programu

Plakat pikniku