Skwer Marzeń?

Na zdjęciu Ratusz w Bielsku-Białej fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącego nadania jednemu ze skwerów w Bielsku-Białej nazwy - Skwer Marzeń - ogłosił prezydent miasta.

Konsultacje są przeznaczone dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Mają charakter konsultacji internetowych (e-konsultacje) i dotyczą projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi w mieście Bielsku-Białej, położonemu na działce o numerze 384/17, w obrębie ewidencyjnym 0001 Aleksandrowice, w jednostce ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała nazwy - Skwer Marzeń.

Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz sugestii dotyczących projektu uchwały. Rozpoczną się one 8 listopada i potrwają do 22 listopada 2022 br. Ogłoszenie wraz z projektem uchwały zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej www.um.bielsko.pl oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacjenazwyulic@um.bielsko-biala.pl.