Skuteczność bielskiej policji

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Policja

W ubiegłym roku policjanci z Bielska-Białej każdego dnia zatrzymywali średnio 4 osoby poszukiwane oraz 3 sprawców na gorącym uczynku. Tak wynika ze statystyk, które stróże prawa zaprezentowali na odprawie służbowej, podsumowującej pracę bielskiej policji w 2022 roku. Odprawa odbyła się 31 stycznia w bielskiej Komendzie Miejskiej Policji.


Szef bielskich policjantów insp. Krzysztof Herzyk wraz ze swoimi zastępcami: mł. insp. Dariuszem Zajdą – kierującym pionem prewencji oraz mł. insp. Grzegorzem Jakubcem, który nadzoruje pion kryminalny, podsumowali pracę bielskich policjantów w ubiegłym roku.
Jak wynika ze statystyk, każdego dnia na terenie podległym KMP w Bielsku-Białej służbę pełniło średnio 95 policjantów z pionu prewencji, którzy realizowali 156 interwencji, wykrywając 17 przestępstw oraz 145 wykroczeń. Bielscy policjanci zatrzymywali średnio każdego dnia 3 sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa i 4 osoby poszukiwane oraz przedstawiali zarzuty 7 podejrzanym. 33 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KMP wykonywało czynności przy obsłudze średnio 11 zdarzeń drogowych, sprawdzało stan trzeźwości 412 kierujących pojazdami oraz ujawniało 2 nietrzeźwych kierujących.


Policjanci garnizonu bielskiego zatrzymali na gorącym uczynku w sumie 1.014 sprawców przestępstw, w tym 193 sprawców przestępstw zaliczanych do najbardziej uciążliwych społecznie, to jest o 45 więcej niż w roku 2021. Przeprowadzili łącznie 56.922 interwencji.
W roku 2022 na drogach Bielska-Białej i powiatu bielskiego odnotowano 76 wypadków drogowych, co oznacza spadek o 9 w stosunku do roku 2021. W wypadkach tych rannych zostało 75 osób (99 rannych w roku 2021), a śmierć poniosło 7 osób - tyle samo co w roku 2021 r. Odnotowano 3.644 kolizje drogowe (spadek aż o 704 kolizje w porównaniu z rokiem 2021). 


Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP ujawnili 304 wykroczenia popełnione przez kierujących wobec pieszych (276 wykroczeń w roku 2021). Odnotowano także 79 zdarzeń drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących - tyle samo co w 2021 roku; ujawniono 774 nietrzeźwych, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu (915 w roku poprzednim).
Mundurowi nie zwalniają tempa i w tym roku także z całą stanowczością będą reagować na niezgodne z przepisami zachowania na drodze.
W 2022 roku funkcjonariusze komórek ds. wykroczeń przeprowadzili 9.154 czynności wyjaśniających, co daje wzrost o 1.068 spraw w stosunku do 2021 roku. W ubiegłym roku policjanci wszczęli 5.934 postępowań, ujawniając 6.037 przestępstw, tj. o 283 więcej niż w 2021 r. Zatrzymali 1.271 osób ukrywających się przed organami ścigania oraz ujawnili 86 osób zaginionych.


Ponadto w 2022 roku bielscy policjanci przeprowadzili łącznie1061 spotkań ze społeczeństwem i lokalnymi samorządami, w tym 881 spotkań z młodzieżą, podejmując między innymi tematy bezpieczeństwa w miejscach publicznych, przeciwdziałania uzależnieniom i stosowaniu środków psychoaktywnych, przeciwdziałaniu hejtowi i cyberzagrożeniom, a także odpowiedzialności karnej osób nieletnich.
Stan etatowy garnizonu bielskiego na 31 grudnia 2022 r. to 615 etatów policyjnych i 66 etatów korpusu służby cywilnej. W 2022 roku przyjęto do służby 12 osób.
Podczas odprawy rocznej omówiono również zakończone i planowane inwestycje, a także przybliżono wyzwania, jakie stoją przed bielską policją w roku 2023.
W odprawie uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk, prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski - który podziękował kierownictwu garnizonu śląskiej policji za dotychczasową współpracę; wicestarosta bielski Andrzej Kamiński, przedstawiciele prokuratur oraz innych służb mundurowych. 


opr. JacK 
 

Na zdjęciu siedzący ludzie