Skrzynka na korespondencję stanie przed urzędem

Na zdjęciu skrzynka korespondencyjna przed wejściem do urzędu fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

W związku z czasowym zawieszeniem bezpośredniej obsługi mieszkańców od 20 marca przed budynkiem Urzędu Miejskiego przy placu Ratuszowym 6 wystawiona będzie specjalna skrzynka korespondencyjna, w której będzie można umieszczać pisma kierowane do UM.
Skrzynka będzie do dyspozycji mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Przekazana w ten sposób korespondencja, która z oczywistych powodów nie będzie mogła zostać potwierdzona datą wpływu, powinna zawierać informację, do którego wydziału lub do której komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego jest kierowana.

r