Sala robi wrażenie

na zdjęciu wnętrze nowej sali gimnastycznej fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Nowo wybudowana sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Zapłocie Duże w Starym Bielsku czeka już tylko na uczniów. 29 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie obiektu. Z powodu epidemii oraz tego, że nauka uczniów odbywa się zdalnie uroczystość była bardzo skromna. Wzięły w niej udział m.in. władze miasta z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim na czele, jego zastępca Adam Ruśniak, radni Rady Miejskiej Bielska-Białej Piotr Kochowski i Dariusz Michasiów oraz dyrekcja szkoły i kilkoro przyjaciół Starego Bielska.

Budowa tego tak potrzebnego przy Szkole Podstawowej nr 31 obiektu trwała 18 miesięcy i zakończyła się w listopadzie ubiegłego roku. W połowie stycznia br. stosowne służby wydały pozwolenie na użytkowanie obiektu. Wartość inwestycji wyniosła 7,4 mln zł.

Na nowy, połączony ze szkołą łącznikiem, budynek składają się dwie kondygnacje. Główna cześć obiektu to sala sportowa z boiskami do gier zespołowych: do gry w koszykówkę służą boisko główne o wymiarach 28 x15 m i dwa niewymiarowe boiska poprzeczne, do gry w siatkówkę – boisko główne 18 x 9 m oraz dwa niewymiarowe boiska poprzeczne. Również na parterze znajduje się zaplecze socjalne - dwie szatnie z węzłami sanitarnymi dla 60 uczniów, toalety, pokój trenera i pierwszej pomocy, dwa magazyny oraz pomieszczenie gospodarcze.
Druga część to zaplecze socjalno-techniczne wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi – salką, która będzie zaadaptowana na pracownię komputerową dla 20 osób i biblioteką. Te pomieszczenia mieszczą się na pierwszym piętrze budynku.

- Dziękuję za ten obiekt w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu dzieci i nauczycieli. Dzięki temu, że ta hala powstała będziemy mogli kształcić naszych uczniów, tak jak powinno się to robić w XXI wieku. Biblioteka pozwoli nam lepiej, efektywniej i bardziej kreacyjnie budzić w uczniach zainteresowanie wiedzą, a pracownia komputerowa lepiej przygotowywać je do dorosłego życia. Sala gimnastyczna to wspaniałe miejsce do pracy nad zdrowym ciałem. Bardzo dziękuję za to wszystko – mówił podczas otwarcia dyrektor SP 31 Roman Szabla.

To jak ważna była budowa sali gimnastycznej w Starym Bielsku, podkreślał prezydent Jarosław Klimaszewski.
- To dla Starego Bielska niewątpliwie wielki dzień. Ten obiekt jest naprawdę – nie mamy się czego wstydzić – na poziomie światowym. To, co widzieliśmy, robi wielkie wrażenie. Dziękuję całej społeczności, bo wszystko co robi samorząd, to nie jest wymyślone, to zawsze jest presja mieszkańców. Tę inwestycję udało się doprowadzić do wspaniałego finału, który mam nadzieję jak najszybciej zacznie służyć dzieciom, bo aż żal, że to stoi puste. Jedyny smutny wniosek z tej wielkiej radości jest taki, że tej sali nie wypełniają dziś dzieci. Ale nie ma wyjścia. Mam nadzieję, że jak najszybciej się to skończy – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.

Sala gimnastyczna ma wymiary 42,34 m x 20,10 m. Jej wysokość to 11,85 m. Zarówno wewnątrz, jak na zewnątrz budynku jest bardzo estetycznie, nowocześnie i kolorowo. Na korytarzach i w łazienkach dominuje soczysta pomarańczowa barwa. Sala gimnastyczna jest już wyposażona w potrzebny sprzęt sportowy, elektroniczne tablice i rozsuwane trybuny. W szatniach, bibliotece i pracowni komputerowej ustawiono meble. Teraz szkoła czeka na zakup komputerów. Pieniądze na ten cel wyłoży miasto.  

 

Emilia Klejmont